23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 076-180049
Offentliggjort
17.04.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Kompetencecenter Sjælland ApS

Vindere

Drikkevand, grundvand og overfladevandsanalyser, prøvetagning og analysering

(18.09.2020)
Eurofins Miljø Vand A/S
Smedeskovvej 38
8464 Galten

Spildevand, slam, jord og perkolat, prøvetagning og analysering

(18.09.2020)
Eurofins Miljø A/S
Smedeskovvej 38
8464 Galten

Opdateringer

Rettelse
(14.05.2020)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 18-05-2020
Time: 09:00
Læses:
Dato: 25-05-2020
Time: 16:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 18-05-2020
Time: 09:00
Læses:
Dato: 25-05-2020
Time: 16:00

Laboratorieanalyser for Kompetencecenter Sjælland


Kompetencecenter Sjælland ApS

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kompetencecenter Sjælland ApS
CVR-nummer: 37995770
Postadresse: c/o Faxe Forsyning A/S, Jens Chr. Skous Vej 1
By: Haslev
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4690
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Hardam på vegne af Kompetencecenter Sjælland ApS
E-mail: cgh@chardam.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/127787602.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.chardam.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Vand A/S
CVR-nummer: 31 49 83 84
By: Faxe
NUTS-kode: DK02
Land: Danmark
E-mail: post@faxeforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://faxeforsyning.dk/kontakt

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Vand A/S
CVR-nummer: 31 15 20 54
By: Ringsted
NUTS-kode: DK02
Land: Danmark
E-mail: nfo@ringstedforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ringstedforsyning.dk/selvbetjening/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Vand A/S
CVR-nummer: 31 61 64 92
By: Grevinge
NUTS-kode: DK02
Land: Danmark
E-mail: info@odsherredforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.odsherredforsyning.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lolland Vand A/S
CVR-nummer: 31 15 17 67
By: Naksov
NUTS-kode: DK022
Land: Danmark
E-mail: Forsyning@lollandforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://lollandforsyning.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Vandforsyning A/S
CVR-nummer: 31 77 47 56
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK022
Land: Danmark
E-mail: kundecenter@kalfor.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kalfor.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Overfladevand A/S
CVR-nummer: 31 77 48 45
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK022
Land: Danmark
E-mail: kundecenter@kalfor.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kalfor.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Spildevand A/S
CVR-nummer: 31 49 83 41
By: Faxe
NUTS-kode: DK022
Land: Danmark
E-mail: post@faxeforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://faxeforsyning.dk/kontakt

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lolland Spildevand A/S
CVR-nummer: 31 15 19 10
By: Naskov
NUTS-kode: DK022
Land: Danmark
E-mail: Forsyning@lollandforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://lollandforsyning.dk/lolland-spildevand-as/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Spildevand A/S
CVR-nummer: 31 61 65 22
By: Grevinge
NUTS-kode: DK022
Land: Danmark
E-mail: info@odsherredforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.odsherredforsyning.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Spildevand A/S
By: Ringsted
NUTS-kode: DK022
Land: Danmark
E-mail: info@ringstedforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ringstedforsyning.dk/selvbetjening/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Spildevandsanlæg A/S
CVR-nummer: 31774659
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK022
Land: Danmark
E-mail: kundecenter@kalfor.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kalfor.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Renseanlæg A/S
CVR-nummer: 31 77 46 08
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK022
Land: Danmark
E-mail: kundecenter@kalfor.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kalfor.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/127787602.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/127787602.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Laboratorieanalyser for Kompetencecenter Sjælland

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71900000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder laboratorieanalyser i henhold til underlagt lovgivning der beskriver lovpligtige prøvetagninger og analyser af drikkevand, grundvand og overfladevand samt spildevand, slam, jord og perkolat. Derudover tages egenkontrolprøver hos flere af selskaberne. Der udarbejdes årsprøveplaner for alle selskaberne. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler;

1) Delaftale 1: drikkevand, grundvand og overfladevand

2) Delaftale 2: spildevand, slam, jord og perkolat.

De 2 delaftaler evalueres særskilt og der vælges en leverandør til hver delaftale. Der kan bydes på en eller begge delaftaler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Drikkevand, grundvand og overfladevandsanalyser, prøvetagning og analysering

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71900000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Tilbudsgiver udfører prøvetagning af drikkevand på vandværker, på udvalgte lokationer, ledningsnet, grundvand og på vandværker samt i boringsenheder. Der vil ved ledningsarbejde, blive taget en del prøver af ordregiver. De prøver selskaberne selv udtager, opsamles af tilbudsgiver. Alle prøverne transporteres til analyselaboratoriet for analysering, samt resultatbehandling og indrapportering til myndigheder og ordregiver. Der vil være ekstra prøver og et mindre antal hasteprøver. Der kan forekomme hasteanalyser uden for normal arbejdstid og på weekend og helligdage. Det vil være i mindre omfang, og aftales med tilbudsgiver. Tilbudsgiver stiller prøvetagningsemballage til rådighed.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 612 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

1 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Spildevand, slam, jord og perkolat, prøvetagning og analysering

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71900000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der udføres prøvetagning af såvel tilbudsgiver som ordregiver. For spildevandprøver, kan der være krav til, flow proportionel opsamling, med køling. Alle prøverne samles og transporteres til analyselaboratoriet for analysering, samt resultatbehandling og indrapportering til myndigheder og ordregiver. Der vil være levering af udtagne prøver, der skal leveres til ordregivers laboratorie. Der vil være ekstraprøver og et mindre antal hasteprøver. Der kan forekomme analyser og hasteanalyser uden for normal arbejdstid og på weekend og helligdage. Det vil være i mindre omfang, og aftales med tilbudsgiver. Tilbudsgiver stiller prøvetagningsemballage til rådighed.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 068 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

1 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Leverandøren skal under hele aftaleperioden have gyldig erhvervsansvarsforsikring og produktansvarsforsikring i kontraktens løbetid.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer med oplysning om ansøgers betydeligste erfaring med tilsvarende

Arbejder/ydelser udført inden for de seneste 3 år, der kræves mindst 3 sammenlignelige referencer indenfor samme kundesegment og forsyningsområder.

Tilbudsgiver skal leve op til kravene i bekendtgørelse nr. 1071 af 28.10.2019 om kvalitetskrav til miljømålinger. Tilbudsgiver skal dermed være akkrediteret efter ISO/IEC 17025.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/05/2020
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 03/08/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/05/2020
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/04/2020

Send til en kollega

0.11