23948sdkhjf

Byggegrund ved Højbjerg i Hundested

Hundested, Danmark

Fase
På vej
Adresse
Højbjerg
3390 Hundested
Kategorier

Arealet, matr. nr. 4 dm St. Karlsminde by, Torup, er på i alt 27.841 m2 og er opdelt i 3 delområder, hvor delområde 1A og 1B er udlagt til bebyggelse jf. Lokalplan nr. 90.
Delområde 1A skal opføres som etagebyggeri, hvor der kan opføres 5 bygninger i max. 3 etager.
Byggeriet må maksimalt udgøre 16 boligenheder i alt med boligarealer på mellem 110m² og 170m² pr. enhed. Der henvises i øvrigt til Lokalplan nr. 90.
Delområde 1B kan der opføres 24 rækkehuse i max. 2 etager, hvor hvert hus må have et boligareal på ca. 110 m². Til hver bolig er der carport og udhus samt evt. altaner og terrasser. Hver ejendom skal udstykkes med en min. Grundstørrelse på 170 m² og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50.
Der henvises i øvrigt til Lokalplan nr. 90.
Den del af delområde 9, som ligger på samme matrikel som delområde 1A og 1B, skal anvendes til Fællesområde med evt. sti jf. Lokalplanen.
Grundarealet er omfattet af en byggepligt inden for 36 måneder fra overtagelsesdagen, og dette vil blive tinglyst på arealet. Ejendommen udbydes efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse § 68 og Bekendtgørelse nr. 799 af den 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Centrale aktører
Er din virksomhed central aktør i projektet? Tilføj den nu.

Dette er en gratis service. Tilføj din virksomhed som deltager på projektet. Din virksomhed vil efterfølgende blive vist, hvis den godkendes som central aktør.

Indlæg fra arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer
Er I med i projektet? Tilføj et indlæg nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Produkter og løsninger
Er jeres produkt eller løsning anvendt? Tilføj nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Tilføj billeder eller videoer til projektet

Send til en kollega

0.118