23948sdkhjf

Auernakke - masterplan

Nyborg, Danmark

Fase
På vej
Størrelse
180.000 kvm
Kategorier

Auernakke er navet på en påtænkt, cirkulær bydel ved Nyborg uden CO2-aftryk. Bag planerne står godsejer Gregers Christian Juel, Juelsberg Gods. 

I praksis stræber Auernakke efter, at det samlede CO₂-byggeregnskab er det bedst opnåelige. FN’s klimakonvention udgør en central faktor for bydelens vision, hvor byggeri af træ, i kombination med vedvarende rene energikilder, er det oplagte svar på klimakonventionen.

Udviklingsområde er ca. 31,7 ha, og området skal rumme samlet ca. 180.000 etagemeter, herunder 1.150 boliger i træ.

Auernakkehar fire bærende søjler
Bymæssighed: Bydelens særkende er hyggelige, oplevelsesrige og tætte byrum direkte ud til natur, skov og kuperede marker. Her skaber blandede funktioner, livsformer, intensiteter og miljøer en levende bydel. En bydel, hvor samspillet mellem mennesker, rum og bygninger er gennemtænkt, og hvor arkitekturen fuldender det samlede indtryk med sin skønhed, kontrast og harmoni.

Fællesskaber: En tæt og levende bydel skaber fundamentet for, at sociale mødesteder og det lokale samvirke kan få indhold. Kvaliteten af et tilgængeligt offentligt rum modvirker ensomhed og skaber afsæt for relationer og fællesskaber. Bydelens virkefelter og kulturenheder giver mulighed for, at beboerne kan knytte bånd på tværs af forskelligheder samtidig med, at det personlige private rum også har plads.

Sundhed: Sundhed er både fysisk og mental. Sundhed i alle dens former er en integreret del af bydelen. Fra den lokale cirkulære og sprøjtefrie produktion af gode og rene fødevarer, motionsmuligheder, de rekreative landskaber, det sunde indeklima, skønheden i byens rum til de givende sociale fællesskaber.

Ånd: Bydelen vil genfinde de grundlæggende menneskelige værdier som et modsvar til samtidens accelererende ubalancer. Værdier som tolerance, sandhed, moral, dannelse og frihed skal have vægt i bydelen. Arkitektur, fællesskaber og det offentlige rum skal understøtte de åndelige værdier med inddragelse af filosofien og kunsten og give beboerne håb, sjæleliv og inspiration.

Centrale aktører
Er din virksomhed central aktør i projektet? Tilføj den nu.

Dette er en gratis service. Tilføj din virksomhed som deltager på projektet. Din virksomhed vil efterfølgende blive vist, hvis den godkendes som central aktør.

Indlæg fra arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer
Er I med i projektet? Tilføj et indlæg nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Produkter og løsninger
Er jeres produkt eller løsning anvendt? Tilføj nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Tilføj billeder eller videoer til projektet

Send til en kollega

0.094