23948sdkhjf

Kildedal Station - masterplan

Måløv, Danmark

Fase
På vej
Størrelse
730.000 kvm

Egedal og Ballerup kommuner har en vision om at skabe et sammenhængende byområde med Kildedal Station vest for Måløv. Byområdet skabes som et funktionsintegreret bymiljø med mulighed for bosætning, tilknyttede servicefunktioner og et særligt fokus på videns- og teknologivirksomheder.

Det stationsnære område vurderes at have et stort potentiale som byudviklingsområde med en interessant beliggenhed i et markant terræn med god trafikal tilgængelighed samt muligheder for rekreative værdier i form af grønne kiler og vandelementer. Samtidig giver disse potentialer en række udfordringer, idet Tværvej og banedæmningen danner en barriere for en sammenhængende plan for hele området, og terrænet og den eksisterende belastning af Værebro Å stiller store krav til håndteringen af vand.

I en strukturanalyse, Egedal og Ballerup kommuner har fået udarbejdet af Niras, oprerer man med et stationsnært kerneområde med en tæt og forholdsvis høj bebyggelse organiseret omkring fælles fodgængerstrøg med tilhørende byrum, der forbinder stationen med de enkelte bebyggelser og med fokus på de bløde trafikanter. I de perifere dele udvikles området også med en vis tæthed, men med lavere bygningshøjder. Endvidere udnyttes områdets vandhåndtering til at skabe en klar grøn og blå profil med fastholdelse af Sørup Rende som et væsentligt rekreativ styrende element.

Centrale aktører
  • Egedal Kommune
    Udvikler
  • Ballerup Kommune
    Udvikler
Er din virksomhed central aktør i projektet? Tilføj den nu.

Dette er en gratis service. Tilføj din virksomhed som deltager på projektet. Din virksomhed vil efterfølgende blive vist, hvis den godkendes som central aktør.

Indlæg fra arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer
Er I med i projektet? Tilføj et indlæg nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Produkter og løsninger
Er jeres produkt eller løsning anvendt? Tilføj nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Tilføj billeder eller videoer til projektet

Send til en kollega

0.141