23948sdkhjf

Ringparken

Roskilde, Danmark

Kontrakt
Hovedentreprise
Fase
Udbud
Budget
400 mio. kr.
Adresse
Ringparken 2-50 og Søndre Ringvej 34-84
4000 Roskilde

Ringparken er en almen boligafdeling under Boligselskabet Sjælland. Bebyggelsen består af 593 boliger i 3 bebyggelser. Herudover beboerhus og beboerhotel betegnes med B i beskrivelse, samt tilstødende tørregårde og garager. Projektet indeholder også etablering af en ny materielgård der betegnes M i beskrivelse.
Adressen er henholdsvis Ringparken 2-50 og Søndre Ringvej 34-84, 4000 Roskilde.
Renoveringen udbydes i 2 etaper:
- Første etape indeholder de røde blokke og beboerhus,
- Anden etape indeholder de gule blokke, Søndre Ringvej og materielgård.
Planlægningen inden i de enkelte etaper skal koordineres med byggeri på nabo-grund, kaldet daginstitution og Proximus.
Etape 1, de røde blokke der hver består af 3 opgange, indeholder i grove træk udskiftning, opretning og isolering af tagflader inkl. spidskviste og ovenlys, isolering og skalmuring af gavle, omfugning af facader, isolering af altanranker, nye altaner, nye vinduer og døre, etablering af ny ventilation, lidt EL-arbejder, samt etablering af forhaver og diverse terrænarbejder. Alle opgange er beboet under arbejdet. Beboerhus og beboerhotel have udskiftning, opretning og isolering af tagflader.
Anden etape er opdelt i 2.1 og 2.2.
Etape 2.1, de gule blokke der hver består af 2 opgange, indeholder i grove træk udskiftning, opretning og isolering af tagflader inkl. spidskviste og ovenlys, isolering og skalmuring af gavle, omfugning af facader, isolering af altanranker, nye altaner, nye vinduer og døre, etablering af ny ventilation og varmeanlæg, lidt EL-arbejder, samt etablering af forhaver og diverse terrænarbejder. Dette gælder for alle opgange.
I 6 opgange udføres boligsammenlægninger, hvor 3 lejligheder ombygges til 2 lejligheder pr. etage. Dette foregår i ranker af hele opgange. Disse ombygninger indeholder mindre konstruktive ændring, installationsskakt, nye køkkener og baderum. Disse opgange er ikke beboet under ombygning.
Etape 2.2, Søndre Ringvej, indeholder først etablering af helt ny materielgård, og derefter i grove træk udskiftning af tagpapflader inkl. ovenlys, isolering af facader med isolering og beklædningstegl, nye lette facadepartier af aluminium, udskiftning af vinduer og døre, etablering af ny ventilation og varmeanlæg, El-arbejder og diverse terrænarbejder. Dette gælder for alle de 3-etagers opgange i N-blokke langs Søndre Ringvej, som er beboet under ombygning.
De udvendige arbejder gælder også for V-blokke som ligger vinkelret på Søndre Ringvej, men indeholder også en hel række indvendige arbejder i alle 5 etager.
Her skal etableres tilgængelighedsboliger. Først og fremmest skal der etableres niveaufri adgang til boliger og nødvendig venderadier i boligerne. Dette indebære etablering af 11 elevatorer i 11 opgange ud af 15. Konstruktive ombygninger med nye beton elementer, stålkonstruktioner og nye stabiliserende teglvægge. Etablering af dørhuller og åbninger, forstærkninger af dæk, nye installationsskakte, køkkener og baderum. Hertil kommer følgearbejder som maling og rørkasser. Disse blokke er ikke beboet under ombygningen

Centrale aktører
  • Boligselskabet Sjælland
    Bygherre
  • Adserballe & Knudsen A/S
    Hovedentreprenør
Er din virksomhed central aktør i projektet? Tilføj den nu.

Dette er en gratis service. Tilføj din virksomhed som deltager på projektet. Din virksomhed vil efterfølgende blive vist, hvis den godkendes som central aktør.

Udbud til projektet
Indlæg fra arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer
Er I med i projektet? Tilføj et indlæg nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Produkter og løsninger
Er jeres produkt eller løsning anvendt? Tilføj nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Tilføj billeder eller videoer til projektet

Send til en kollega

0.125