23948sdkhjf

Hovedvejen 98 i Glostrup - etageboligbyggeri

Glostrup, Danmark

Fase
På vej
Adresse
Hovedvejen 98
Glostrup
Kategorier

Glostrup Kommune har 10. april 2019 godkendt en ny lokalplan - lokalplan GL27.1 - for hjørnet af Hovedvejen og Nørre Allé. Lokalplanen giver mulighed for, at der opføres en karréafslutning af etagebyggeriet på Hovedvejen.
Det blev 15. maj 2019 besluttet at sælge den kommunale hjørnegrund indenfor lokalplanens område til almene ungdomsboliger. I februar 2020 er det besluttet ligeledes at udbyde byggemulighederne på den kommunale hjørnegrund til almindeligt ustøttet boligbyggeri.
Dette udbud omfatter den kommunale hjørnegrund, matr.nr. 1l, Hovedvejen 98.
Det udbudte areal vil skulle indgå i et samlet projekt for de tre ejendomme omfattet af Lokalplan GL27.1. De to øvrige ejendomme, Hovedvejen 100 og Nørre Allé 1 er private ejendomme og gennemførelse af et samlet projekt forudsætter erhvervelse af disse ejendomme. Der skal i den forbindelse gøres særligt opmærksom på pkt. 4.2.10 og forbud mod videresalg, byggepligt og sælgers tilbagekøbsret.
Glostrup Kommune udbyder hermed arealet til salg i henhold til reglerne i Social og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 (udbudsbekendtgørelsen) samt den tilhørende vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme (udbudsvejledningen).
Udover købstilbuddet skal der afleveres et projektforslag, der gør rede for hvorledes det samlede projekt foreslås programmeret/disponeret og som særligt beskriver projektets tiltænkte facadeløsning.
Det er Glostrup Kommunes målsætning, at hjørnet af Hovedvej / Nørre Allé bebygges med et markant og arkitektonisk udtryksfuldt byggeri, der kan markere indkørslen til Bymidten i Glostrup på en attraktiv måde.

Centrale aktører
  • Glostrup kommune
    Sælger
Er din virksomhed central aktør i projektet? Tilføj den nu.

Dette er en gratis service. Tilføj din virksomhed som deltager på projektet. Din virksomhed vil efterfølgende blive vist, hvis den godkendes som central aktør.

Indlæg fra arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer
Er I med i projektet? Tilføj et indlæg nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Produkter og løsninger
Er jeres produkt eller løsning anvendt? Tilføj nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Tilføj billeder eller videoer til projektet

Send til en kollega

0.109