23948sdkhjf

Sæby Havn - havneudvidelse

Sæby, Danmark

Kontrakt
Totalentreprise
Fase
Udførelse
Budget
63 mio. kr.
Start
November 2020
Slut
November 2021
Kategorier

Frederikshavn Kommune udbyder en totalentreprisekontrakt vedrørende udvidelse af Sæby Havn sydøst for eksisterende havn. Havneudvidelsen strækker sig ca. 390 m langs den eksisterende kystlinje hvor der frembygges med ca. 170 m mod sydøst i forhold til den nuværende kystlinje.
Havneudvidelsen består i hovedtræk af en ca. 600 m lang ny ydermole/ydre stenkastning, 2 nye havnebassiner, nye landarealer for bl.a. vinteropbevaringspladser for havnens fartøjer. Der etableres indre stenkastninger, faste bådebroer, strækninger med lodrette indfatninger, slæbesteder, vej- og stiadgang inkl. en mindre vejbro og stibro, afvandingssystemer samt fremføring af installationer til fremtidige bygninger. Udenfor entreprisen etableres flydebroer og bygninger.
Anslået kontraktværdi: 45 mio. kr. ekskl. moms.

 

Frederikshavn Kommune vil udvide Sæby Havn sydøst for eksisterende havn. Havneudvidelsen strækker sig ca. 390 m langs den eksisterende kystlinje hvor der frembygges med ca. 170 m mod sydøst i forhold til den nuværende kystlinje. Havneudvidelsen består i hovedtræk af en ca. 600 m lang ny ydermole/ydre stenkastning, 2 nye havnebassiner, nye landarealer for bl.a. vinteropbevaringspladser for havnens fartøjer. Der etableres indre stenkastninger, faste bådebroer, strækninger med lodrette indfatninger, slæbesteder, vej- og stiadgang inkl. en mindre vejbro og stibro, afvandingssystemer samt fremføring af installationer til fremtidige bygninger. 

Totalentreprisen omfatter i hovedtræk, men ikke begrænset til, følgende anlægsarbejder:
- Etablering af ydermole/ydre stenkastning samt bølgeskærm
- Etablering af indre stenkastninger mod bassin
- Gennembrydning af eksisterende ydermole i nordlig ende
- Etablering af indsejlingskanal i sydlig ende af ydermole/ydre stenkastning
- Uddybning af ydre- og indre havnebassin
- Landopfyldning syd og øst for nye havnebassiner, ved ny Skonnertkaj og ved landudvidelser omkring nyt havnekontor og ny pierområde
- Etablering af stibro og vejbro inkl. vejdæmning
- Etablering af promenade langs ydermole/ydre stenkastning samt stiforløb i området
- Etablering af vej- og fortovsadgang til udvidelsen
- Etablering af udsigts-/lystfiskerplatform
- Etablering af fiskepladser langs ydre stenkastning
- Belægningsarbejder ved bl.a. kajarealer, vinteropbevaring og P-areal
- Etablering af bådebroer langs havnebassiner
- Etablering af lodrette indfatninger ved bl.a. Skonnertkaj, langs inderside af ydermole samt ved udvalgte strækninger langs havnebassiner
- Etablering af kajudstyr
- Etablering af trailerrampe og jolleramper
- Etablering af afvandings- og spildevandssystem
- Etablering af elinstallationer i området
- Levering og nedbringning af pæle til fundering af skure langs bådebroer
- Nedbringning af pæle for fastholdelse af flydebroer og som agterfortøjning.

Centrale aktører
Er din virksomhed central aktør i projektet? Tilføj den nu.

Dette er en gratis service. Tilføj din virksomhed som deltager på projektet. Din virksomhed vil efterfølgende blive vist, hvis den godkendes som central aktør.

Udbud til projektet
Indlæg fra arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer
Er I med i projektet? Tilføj et indlæg nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Produkter og løsninger
Er jeres produkt eller løsning anvendt? Tilføj nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Tilføj billeder eller videoer til projektet

Send til en kollega

0.25