23948sdkhjf

Frederiksberg Slot. Lakajgårdsanlægget - restaurering og nybygning

Frederiksberg, Frederiksberg Kommune

Fase
Udførelse
Budget
106.495.416 kr.
Adresse
Roskildevej 26A
2000 Frederiksberg
Kategorier

Lakajgårdsanlægget er en del af en bygningsmasse der tilhører Frederiksberg Slot. Det nuværende anlæg består af 7 fredede sammenbyggede bygninger, der alle er i meget ringe tilstand. Opgaven omhandler i stort omfang restaurering af eksisterende bebyggelse. Restaureringen omfatter i hovedtræk:
- Nyt terrændæk og gulv,
- Indvendig istandsættelse,
- Facadeistandsættelse,
- Udbedring af rådskader i inder-, og ydervægges bindingsværk,
- Udbedring af råd-, og svampeskader i tagkonstruktionen,
- Nyt tag,
- Etablering af multi-motionsrum,
- Ny indretning af bad, toilet, trapper, gangarealer, rengøringsrum, kontorer og konferencelokaler.

Ved restaurering af bygningerne er det hensigten, at der skal tages udgangspunkt i, at der fortsat kan være en nutidig anvendelse, men at de tilbageværende oprindelige træk og anlæggets bærende fredningsværdier vil blive respekteret og styrket. Her tænkes f.eks. på indretninger der respekterer bygningernes oprindelige bærende hovedstruktur, skorstensplaceringer, facadeåbninger mv.

Derudover omhandler opgaven ligeledes opførelse af en ny bygning til anvendelse som bad- og omklædningsfacilitet til brug for Hærens Officerskole på ca. 500 m2. For så vidt angår udenomsarealerne skal der udarbejdes et landskabsprojekt for området samt etableres nyt parkeringsareal og cykelparkering mm.

I forbindelse med udførelse af projektet, skal der etableres midlertidige bade- og omklædningsfaciliteter til ca. 250 personer samt midlertidig løsning til træningsfaciliteter i byggeperioden.

Centrale aktører
  • Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S
  • Martin Funch Rådgivende Ingeniører ApS
  • Forsvarets Bygningstjeneste
    Bygherre
  • FOGH & FØLNER ARKITEKTER A/S
  • Gert Carstensen A/S, Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I
Er din virksomhed central aktør i projektet? Tilføj den nu.

Dette er en gratis service. Tilføj din virksomhed som deltager på projektet. Din virksomhed vil efterfølgende blive vist, hvis den godkendes som central aktør.

Indlæg fra arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer
Er I med i projektet? Tilføj et indlæg nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Produkter og løsninger
Er jeres produkt eller løsning anvendt? Tilføj nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Tilføj billeder eller videoer til projektet

Send til en kollega

0.219