23948sdkhjf

Luftrensning fra Restauranter

| Medlemsnyhed | Indrykket af Halton A/S

Nødvendigheden af luftrensning bliver mere og mere udtalt i disse år hvor der etableres restauranter på næsten hvert gadehjørne. Kun de færreste ønsker at være nabo til køkkenlugte fra gammelt fedt, stegning af kød, krydderier og friture olie.

Derfor er nødvendigheden af effektiv filtrering eller luftrensning fra køkkenudsugning mere og mere udtalt. Det er heller ikke altid muligt at føre afkast over tag, hvilket i sig selv dog heller ikke er en garanti for at undgå klager fra naboer.

Der benyttes i dag en lang række forskellige metoder til luftrensning (eller forsøg på rensning) af udsugning fra køkkenventilation. Funktion og effektivitet er afhængig af mængden og typen af madlavning såvel som systemet og vedligehold af samme.

Udsugningsluft fra madlavningsprocesser indeholder biprodukter af afbrænding eller opvarmning af organiske materialer herunder lugte, vanddamp, fedt og røgpartikler. Mængden og fordelingen af disse er meget afhængig af typen af madlavningsprocessen og mængden af madlavningen.

Der findes reelt ingen testmetode til bestemmelse af lugtgener eller reduktion af disse i afkast fra ventilationsanlæg. Ej heller er der definerede grænser for lugtgener, de er enten acceptable eller ikke-acceptable. Lugt er desuden en subjektiv størrelse, og der er intet system der kan fjerne lugtgener 100%, hvorfor det kan være svært at sammenligne effekten af forskellige systemer.

Første filtreringstrin

Det første filtreringstrin er det mekaniske filter i emhætten, hvor hovedparten af fedt på partikelform skal/kan fjernes. Mængden af fedt der fjernes er afhængig af filtreringseffektiviteten af filtret.

 

Da fedt fra madlavningsprocesser afgives på både partikel form såvel som på gasform, vil intet mekanisk filter kunne fjerne 100% af fedtet. Det gasformige fedt går igennem filtret og kondensere ved afkøling hvilket betyder at fedtet kondensere på de koldere flader i kanalsystemet.

Eksempelvis afgiver en stegeplade ca. 17 g fedt i udsugningsluften per 1000 g stegt kød (ASHRAE-745RP, dette er selvfølgeligt afhængigt af hvad der steges). 35% af dette fedt vil være gasformigt og derfor ikke blive fjernet af det mekaniske filter. Selv det mest effektive mekaniske filter fjerner IKKE alt fedt fra madlavningsprocesser, da en stor del af fedtet er på gasform. Det mekaniske filter fjerner desuden heller ikke røg- eller lugtgener. Derudover skal det selvfølgelig nævnes at mængden af fedt der genereres er afhængig af hvad der tilbederes og hvordan det tilberedes.

Yderligere filtreringstrin

Der findes en række forskellige metoder til luftrensning af udsugning fra storkøkkener. Funktionen af disse er ikke i alle tilfælde sammenlignelig da nogle fjerner partikulært materiale fungerer andre på molekylært plan som derfor kan påvirke materiale på gasform.

De mest almindeligt udbredte metoder i forbindelse med luftrensning af køkkenudsugning er UV lys, Ozongenerator, Elektrostatisk filter, HEPA filter og aktiv kulfilter.  Disse sekundære filtreringstrin kan i flere tilfælde med fordel komplementere hinanden og dermed benyttes som 3. eller flere filtreringstrin.

UV lys og ozon er ikke egentlige filtreringsprocesser men de er gode til at fjerne fedt på gasform. UV lys ændrer organisk materiale på molekylærplan og Ozon er oxidanten som genereres af både UV lys såvel som af ozongeneratoren. UV lyset er mere effektiv til at fjerne fedt og lugtgener på gasform end ozongeneratorløsningen. Den bedre effektivitet skyldes at UV fungerer ved en 2 trins proces som består af at UV strålerne først spalter fedtmolekylerne til mindre bestanddele og samtidigt genereres ozon som reagerer med fedtrestprodukterne. Derved forbedres nedbrydningen af fedtet i forhold til ozontilsætningen alene som for mange typer fedt blot vil ændre den molekylære sammensætning af dette.

Det elektrostatiske filter er i modsætning til UV i stand til at fjerne røgpartikler, til gengæld kan det ikke påvirke lugtgener (som ikke er bundet i røgpartiklerne). Derudover har det kun begrænset effekt overfor gasformigt fedt som vil være til stede i kanalsystemet efter det første trins mekaniske filter. Det elektrostatiske filter har desuden den fordel at det kan reducere fugtindholdet i luften, hvorved eksempelvis funktionen af et aktivt kulfilter forbedres. Det elektrostatiske filter er desuden afhængigt af rengøring, da effektiviteten reduceres med tilsmudsningen af filtercellerne.

HEPA filteret er ligeledes i stand til at fjerne røgpartikler og kan på tilsvarende vis som det elektrostatiske filter ikke håndtere lugtgener. HEPA filtret kræver ikke rengøring, men skal udskiftes i takt med tilsmudsningen,  da luftmængden ellers reduceres. HEPA filtret vil kunne fjerne nærved 100% af det resterende partikulære fedt (som ikke er fjernet af 1. filter trin), men vil også have problemer med det gasformige fedt.

Aktivt kulfilter benyttes i køkkenudsugning til reduktion af luftgener. Der findes dog forskellige typer og ikke alle er lige egnede til formålet. Funktionen af det aktive kul er tilsvarende UV lyset temperaturafhængig samt afhængig af fugtigheden i luften. Fugten i luften kan dog som nævnt reduceres ved brug af et elektrostatisk filter.

Konklusion

Der er i dag ikke noget der kan fjerne lugtgener fra køkkenudsugning fuldstændig, men lugtene kan normalvis reduceres til et acceptabelt niveau ved at kombinere de rette tiltag eller processer.

Lugte fra køkkenudsugning stammer ikke blot fra selve madlavningsprocesserne, men også fra gammelt aflejret fedt, som vil forefindes i kanalsystemet såfremt det ikke effektivt fjernes eller omdannes. For at friholde kanalsystemet for fedtaflejring skal der først og fremmest være et effektivt mekanisk filter i selve emhætten. Det mekaniske filter i emhætten kan dog ikke håndtere fedt på gasform, da dette ligesom den udsugede luft trækkes igennem filtret. Det gasformige fedt kan håndteres vha. processer der fungerer på molekylært plan, hvor ozonproducerende UV lys er den mest effektive metode.

De direkte lugtgener fra madlavningsprocesser kan reduceres ved brug af UV, Ozon eller Aktivt kul. Aktivt kul kan benyttes i denne forbindelse, men kræver at fedtet i luften er fjernet, da levetiden på kulfiltret ellers begrænses væsentligt.

Luftrensning fra køkkenudsugning kræver forhåndsviden om selve madlavningsprocesserne og køkkenudstyret, således at tiltag kan tilpasses det aktuelle formål. Umiddelbar generel løsning bør bestå af effektivt mekanisk filter, UV indbygget i emhætten, HEPA filter (inkl. forfiltrering) samt aktivt kul.

 Halton giver funktionsgaranti! Ring og hør nærmere på tlf. 86 922 855.


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Halton A/S

Husby Alle 17, 1. tv.
2630 Taastrup
Danmark
Halton A/S

Billeder & videoer

Udskildningsgrad som funktion af partikelstørrelse ved 3 forskellige filtertyper  (VDI2052).Fedtaflejring i kanalsystem fra køkkenudsugning. På trods af effektiv mekanisk filtrering i emhætter vil gasformigt fedt ikke udskilles og dermed vil fedt kunne kondensere på koldere kanalvægge ud igennem systemet.Fedtafgivelse fra stegeplade og tilhørende filtreringsgrader for forskellige typer af filtre. Halton emhætte

Send til en kollega

0.11