23948sdkhjf

Cookie- og persondatapolitik

Opdateret 23.03.2021

Nordiske Medier er en del af Det Nordjyske Mediehus. Det Nordjyske Mediehus (”vi”, ”os”, ”vores”, "Nordiske Medier") ønsker at skabe absolut tryghed for dig, når du bruger vores digitale tjenester og produkter. Vi har en klar virksomhedspolitik om, at dine personoplysninger bruges ansvarsfuldt med respekt for dit privatliv og selvfølgelig så den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning overholdes, herunder Databeskyttelsesloven og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (”Databeskyttelseslovgivningen”).

1. Kontaktoplysninger
Vi er dataansvarlige i relation til den indsamling og behandling af personoplysninger, der finder sted når du bruger vores digitale tjenester. Har du spørgsmål så kontakt venligst:

Nordiske Medier A/S
Langagervej 1
9220 Aalborg Øst
E-mail: persondata@nordiskemedier.dk
Telefonnummer: +45 72 28 69 70

2. Indsamling af dine personoplysninger
Vi indsamler en række oplysninger om dig og din brug af vores digitale tjenester til de formål, som fremgår af afsnit 3 nedenfor.

De oplysninger, vi indsamler, kan inddeles i to kategorier:

 • a. oplysninger, som du aktivt giver til os, herunder når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, opretter en profil, deltager i en konkurrence, tegner et abonnement, køber produkter/services eller kommunikerer med os,
 • b. oplysninger, som automatisk indsamles ved brug af vores digitale tjenester herunder IP-adresser, information om browsertype og hvilke sider du har besøgt (typisk via cookies).

3. Anvendelse af dine personoplysninger
Vi anvender alene dine personoplysninger til følgende formål:

 • a. for at kunne levere de ønskede tjenester eller produkter, eksempelvis abonnementsprodukter
 • b. for at kunne kommunikere med dig, eksempelvis i relation til ændringer i vores vilkår og i tilfælde hvor du kontakter vores kundeservice med spørgsmål til vores produkter eller tjenester,
 • c. for at hjælpe os med bedre at forstå, hvordan vores digitale tjenester bliver anvendt samt for at kunne forbedre og udvikle disse, herunder til statistiske formål, samt for at teste nye systemer og processer,
 • d. for at sikre driften af vores digitale tjenester, herunder vores hjemmesider,
 • e. for at sende dig nyheder, særlige tilbud og anden markedsføring via e-mail, telefon og/eller tekstbeskeder, men kun i det omfang du har samtykket til at modtage markedsføring,
 • f. for at målrette bannerannoncering på vores digitale tjenester med henblik på, at gøre de viste bannerannoncer mere relevante for dig, samt for at kunne dokumentere værdien af annonceindrykninger på vores digitale tjenester,
 • g. for at forebygge, opdage og undersøge svig eller anden ulovlig aktivitet, og
 • h. for at overholde vores juridiske forpligtelser og kunne dokumentere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder.

I relation til punkterne a./d. (drift), c. (analyse) og e./f. (annoncering) anvender vi cookies. Du kan læse nærmere om vores brug af cookies i afsnit 8 nedenfor.

I relation til e. (annoncering) anvender vi foruden cookies. de oplysninger som du afgiver til os i forbindelse med, at du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller opretter en profil, herunder demografiske oplysninger, med henblik på at gøre indholdet af vores annoncering mere relevant.

4. Overførsel af dine personoplysninger til tredjeparter

Vi kan overføre dine personoplysninger til de kategorier af tredjeparter, som fremgår nedenfor:

 • a. serviceudbydere, der assisterer med vores virksomhedsaktiviteter, herunder hostingudbydere, udbydere af software og analyseværktøjer mv.,
 • b. tredjeparter, der leverer produkter eller services
 • c. offentlige myndigheder, men kun i det omfang det er påkrævet i henhold til lov, retskendelse, eller hvis det er nødvendigt for at dokumentere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder,
 • d. vores koncernforbundne selskaber
 • e. vores rådgivere, herunder revisionsfirmaer og advokatkontorer, og
 • f. andre tredjeparter hvis du samtykker hertil eller i forbindelse med en fusion, spaltning eller et salg, som involverer samtlige eller dele af vores virksomhed eller aktiver.


Tredjeparter behandler alene personoplysningerne på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruks.

5.Overførsel af dine personoplysninger uden for EU/EØS

Nogle af de tredjeparter, som vi overfører personoplysningerne til, kan være placeret uden for EU/EØS.

Når vi overfører dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS, som ikke har et tilstrækkelige databeskyttelsesniveau i henhold til Databeskyttelseslovgivningen, vil vi altid sikre, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger er på plads. Overførsler vil alene ske på basis af Europa-Kommissionens standardkontrakter eller ’EU-US Privacy Shield’-certificering (kun relevant i forhold til USA). Såfremt du ønsker yderligere information om, hvordan dine personoplysninger beskyttes, er du velkommen til at kontakte os ved brug af kontaktoplysningerne i afsnit 1.

6. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Vi vil behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik, fordi det er nødvendigt for:

 • a. at indgå eller opfylde en kontrakt med dig, herunder for at give dig de tjenesteydelser og den service, som du har bedt om samt for at håndtere dine betalinger,
 • b. at overholde vores juridiske forpligtelser, herunder i forbindelse med regnskabsaflæggelse og bogføring,
 • c. at fremme vores legitime interesse, herunder for så vidt angår drift og udvikling af vores digitale tjenester, markedsføring (eksempelvis udsendelse af nyhedsbreve), øvrig kommunikation med dig (eksempelvis for at svare på forespørgsler), samt for at forebygge, opdage og undersøge svig eller anden ulovlig aktivitet.

Vi vil også behandle dine personoplysninger, når du har givet samtykke hertil, eksempelvis for at kommunikere med dig i relation til særlige tilbud, konkurrencer, nyheder om vores tjenester og produkter, eller anden markedsføring (tilpasset den enkelte bruger) på vegne af os eller vores tredjeparter.

7. Beskyttelse og opbevaring af dine personoplysninger
Vi tager din sikkerhed alvorligt og vil altid sikre, at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er implementeret for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling samt undergang, tab, ændring, misbrug eller offentliggørelse. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om de personoplysninger vi behandler håndteres forsvarligt og i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

De personoplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive opbevaret i overensstemmelse med tabellen nedenfor, medmindre længere opbevaring er påkrævet ved lov:

PersonoplysningerOpbevaringsperiode
Personoplysninger modtaget med henblik på indgåelse og opfyldelse af en aftale med dig, herunder i forbindelse med at du opretter en profil på vores hjemmeside eller bestiller et abonnement.Op til 3 år efter opfyldelse af aftalen eller så længe opbevaring er påkrævet ved lov (eksempelvis for at overholde kravene i bogføringsloven).
Personoplysninger indsamlet i forbindelse med afholdelse af events3 år efter sidste deltagelse i event
Personoplysninger modtaget med henblik på udsendelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale.Indtil dit samtykke tilbagekaldes eller ikke har været anvendt af os i 1 år.
Personoplysninger modtaget i forbindelse med anden korrespondance så som serviceforespørgsler mv.Indtil din henvendelse er færdigbehandlet, og der ikke er grund til at tro, at der vil være behov for yderligere korrespondance.
Personoplysninger indsamlet ved brug af cookies – eksempelvis via Google AnalyticsOp til 3 år. Følger sletning af personoplysninger jævnfør ovenfor.

8. Cookies

Førstepart Cookies
En cookie kan indeholde tekst, tal eller fx en dato og er basalt set en tekstfil, der lagres på din computer, tablet eller telefon. Det er ikke et program og kan ikke indeholde virus. Eftersom en cookie befinder sig hos dig, er det altid muligt for dig at se, ændre eller slette disse cookies. Det gør du inde i dine browserindstillinger.

Vi bruger cookies til statistik og analyse og basal site-funktionalitet, der hjælper os med at gøre vores produkter bedre gennem brugerindsigt. Her indsamler vi informationer om, hvornår og hvor lang tid du besøger en hjemmeside, hvilke og hvor mange sektioner, artikler og andre produkter, du besøger, om din computer har besøgt os før, hvilken browser og styresystem du bruger, IP-numre, hvilke annoncer du ser osv. Med din tilladelse bruger vi endvidere den indsamlede information til at målrette vores direkte markedsføring til dig. Ydermere bruger vi informationerne I generel form til at dokumentere og klarlægge værdien af annonceindrykninger over for vores annoncører.

Ved almindelig brug af Nordiske Mediers hjemmesider, hvor man ikke bruger formularer til direkte indtastning af f.eks. navn og adresse, bruger hjemmesiderne alene cookies. Afgiver du yderligere oplysninger, f.eks. i forbindelse med oprettelse af Log-ind, vil der ske en samkørsel der gør Nordiske Medier i stand til at gøre din adfærd personhenførbar. Denne samkørsel kan alene laves af Nordiske Medier, og ikke vores partnere. Samtlige selskaber i Det Nordjyske Mediehus kan anvende oplysningerne, om end det er få medarbejdere, der reelt kan se og afkode dem.

Disse cookies kaldes førsteparts-cookies og sættes af Nordiske Medier.

Tredjepart Cookies
Nordiske Medier har også en række samarbejdspartnere som sætter cookies - såkaldte tredjeparts-cookies. Det kan være vores annoncører, mediebureauer, annoncenetværk og andre tjenester (fx Facebook), som sætter disse cookies.

Formålet med tredjepart-cookies er at sikre levering af målrettede online-annoncer og sikre funktionaliteten af de tjenester vores sites tilbyder. Ved spørgeskemaundersøgelser, analyser og lignende sættes der cookies med det formål at registrere din besvarelse og dermed undgå at du får samme spørgeskema igen.

Informationerne, der indhentes via cookies, lagres i vores systemer – internt eller hos partnere. Vi har indgået databehandleraftaler med vores partnere, der dermed er medforpligtigede til beskyttelsen af persondata. Vi overleverer/udveksler ikke data med aktører, vi ikke har EU-gyldige databehandleraftaler med.

9. Dine rettigheder
Du har efter Databeskyttelseslovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

 • a. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • b. Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • c. Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • d. Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • e. Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • f. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • g. Retten til at tilbagekalde samtykke
  Du har til enhver tid ret til at trække et eventuelt samtykke tilbage, som danner grundlag for behandling af dine personoplysninger. I visse tilfælde vil tilbagekald af samtykke kræve, at du selv aktivt nedlægger dit Log-ind og sletter eventuelle cookies i din browser.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder kan du kontakte os via persondata@nordiskemedier.dk eller kontaktoplysningerne i afsnit 1. Hvis du ønsker at ændre dine kontaktoplysninger, kan du gøre det ved at følge linket "Opdatér dine data" i bunden af de daglige/ugentlige nyhedsbreve du modtager fra os.

10. Ændringer til denne persondatapolitik
Denne persondatapolitik vil løbende blive opdateret på vores hjemmeside.

Send til en kollega

0.031