23948sdkhjf

Miljøarbejdet med Cityringen er af historisk karakter

| Medlemsnyhed | Indrykket af EKJ Rådgivende Ingeniører AS

Den nye metrolinje er ikke bare det største og måske mest betydningsfulde anlægsarbejde, siden Christian 4. anlagde voldene. Projektet har også haft positiv indflydelse på kvaliteten af jorden og grundvandet i de berørte områder.

Det skyldes de krav, der er til fjernelse og rensning af forurenet jord og grundvand i forbindelse med anlægsprojektet. I alt er der blevet fjernet ca. 3,8 mio. tons jord, hvoraf ca. 1,2 mio. ton har været forurenet jord/tunnelmuck (udboret materiale, red.). EKJ Rådgivende Ingeniører har som rådgiver til Copenhagen Metro Team (CMT) bl.a. stået for projektets miljørådgivning.

”Det er interessant, at dette projekt – udover at være et vigtigt infrastrukturprojekt – faktisk placerer sig som Københavns største oprensningsprojekt. Håndteringen af jord og grundvand i forbindelse med projektet har medført en væsentlig reduktion af forureningen i København. Desuden har vi i forundersøgelserne fået identificeret forureninger, som Københavns Kommune er gået videre med at få undersøgt og få placeret ansvaret for,” siger Christina Lindskov, afdelingsleder i EKJ’s Miljøafdeling og tilføjer:

”Det unikke her i forhold til andre byggesager er, at stationerne ligger dybt nede i jorden, så der er gravet mange meter ned i kalken. Der har betydet, at vi har fået identificeret forureninger, som vi ikke vidste eksistererede,” siger hun.

Sortering af jord efter forureningsgrad
Ved udgravning til stationer og skakte har der været krav om såkaldt forklassificering af jorden. Det vil sige, at jorden skal sorteres efter forureningsgrad. Desuden har det nogle steder været nødvendigt at bortpumpe grundvand fra udgravningen. Hvis dette grundvand har vist sig at være forurenet, er det blevet renset gennem aktivt kulfilter, inden det er blevet ledt tilbage i grundvandszonen.

Tunnelboremaskinerne har desuden boret to rør af hver 15,5 km, og også her er tunnelmuck blevet sorteret efter forureningsgrad. Forurenet jord og muck er derefter blevet sendt til rensning eller godkendt opbevaring.

Vores ydelser på Cityringen:

  • Indhentning af ca. 1.200 myndighedstilladelser, gennemførsel af jord- og grundvandsundersøgelser, kontrol af grundvandsstrømninger, trafikomlægninger, registrering og overvågning af eksisterende bygninger og bygværker, sikkerhedsplaner for spor, planlægning og indretning af de 21 byggepladser samt specialistbistand vedrørende konstruktioner.
  • EKJ har desuden ydet specialistbistand til projektering af vægge, bund og dæk i metrostationerne, hvor der er store krav til vandtæthed og lang levetid på bygningsdelene. 

Mød os her

Medlemsnyhed

Indrykket af
EKJ Rådgivende Ingeniører AS

Blegdamsvej 58
2100 København Ø
Danmark
EKJ Rådgivende Ingeniører AS

Billeder & videoer

Sortedams Sø i København er et af de steder, der er blevet renset op.

Send til en kollega

0.125