23948sdkhjf

Dialog og samarbejde skaber bedre byggeri

| Medlemsnyhed | Indrykket af NTI A/S

TRUST er godt eksempel på, hvordan udviklingen i byggebranchen i fremtiden kan tage form. Her er tænkt i nye samarbejdsformer, som omfavner de essentielle aktører i byggeriet, men også hvordan digitale løsninger kan styrke samarbejdet.

"En tæt og konstruktiv dialog og forståelse for hinandens udfordringer kan spare bygherrer, rådgivere og bygge- og anlægsvirksomheder for millionbeløb, når de laver udbud, afgiver tilbud og indgår kontrakter om byggeprojekter."

Sådan lyder ordene i et nyligt debatindlæg fra Dansk Byggeri, som sætter ord på nogle af de typiske udfordringer, der præger byggebranchen: forsinkelser, kvalitetssvigt, ressourcespild og konflikter. For hvorfor bruge millioner på at byde på bygge- og anlægsopgaver, hvis alle involverede parter ikke kun kan spare en god del af dem, men også skabe grobund for bedre byggeri, ved at samarbejde tidligt i byggeprocessen?

TRUST er et godt eksempel på, hvordan et strategisk samarbejde kan udmønte sig; en konstellation som samler alle fagligheder på et kontor: arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører og entreprenører. Og her arbejder de side om side med bygherre med det formål at skabe fremtidens skoler og daginstitutioner i København. Og der hersker ingen tvivl om, at en organisationsform som TRUST har sin berettigelse: Helt konkret anslås det, at transaktionsomkostningerne forbundet med at udarbejde udbud og tilbud for bygherrer og rådgivere løber op i henholdsvis fem og 7,4 procent af kontrakternes værdi.

"Branchens store udfordring er, at vi gang på gang oplever, at tingene ikke bliver leveret til den aftalte økonomi, tid og kvalitet. Derudover er der mange ikke-værdiskabende transaktionsomkostninger forbundet med hele udbudsprocessen. Det er alle udfordringer og problemstillinger, som vi er i berøring med i vores processer og den organisationsform, vi har etableret i TRUST”, fortæller Kim Thinggaard, projektdirektør i TRUST.

Digitale løsninger skaber styrket samarbejde
Samarbejde er et element, som kan styrke branchen. Et andet er, hvordan branchen får etableret et vedholdende fokus på at tage ny teknologi i brug og styrke det digitale samarbejde på tværs af hele byggeriets værdikæde. Det er en problemstilling, der tidligere er blevet sat fokus på med et ”Digitalt Manifest” udviklet af bl.a. MOLIO og en lang række andre aktører, som uddyber, hvordan byggebranchen kommer op i gear med at digitalisere og bruge ny teknologi. Og her er et af hovedbudskaberne klart: Parterne i et byggeri, fra bygherrer til arkitekter, ingeniører, entreprenører og håndværkere, skal arbejde sammen om at bruge data, og de skal benytte sig af det samme datagrundlag.

En pointe, der også understreger vigtigheden af at tænke i nye konstellationer som TRUST. For den samarbejdsform, der eksisterer mellem byggeriets parter i dag, er en stor hindring for digitalisering; herunder deling af data.

TRUST bryder barriererne
Men hvad er indbegrebet af TRUST? – en tænketank der bryder barriererne i en branche, som præges af en konfliktkultur og manglende åbenhed. Og netop navnet indikerer tydeligt, hvad der anses som den mangelvare, man ønsker at gøre op med i branchen: Manglende tillid mellem byggeriets aktører.

Den branche vi har i dag ligger ikke op til åbenhed og samarbejde. Og de udbudsformer og entrepriseformer vi har, betyder at fokus udelukkende er på at sikre sin egen virksomhed. Det er blandt andet det, vi ønsker at gøre op med i TRUST”, uddyber Kim.

Og alt tyder på, at samarbejdsformen som TRUST har etableret, er det, der skal til for, at både processen og produktet kan blive en succes i fremtiden. Her deles viden, erfaringer og ekspertise på tværs af de involverede parter fra projektets start, og alle fagspecialister er rekrutteret direkte til TRUST-kontoret. Det skaber en stærk samarbejdskultur, hvor alle tager ansvar for det samlede projekt, og hvor man sammen finder de bedste løsninger og undgår siloopdelte arbejdsgange.

"I TRUST varetager vi alles interesser. Alle er ligeværdige, og vi oplever ingen magtkampe, da der ikke er incitament til at fokusere på egne behov. Vores ledelsesgruppe består af repræsentanter fra både bygherre, rådgiver og entreprenør, der træffer fælles beslutninger. Det vil sige, at alle parter investerer det, der skal til - både økonomisk, ressource- og ledelsesmæssigt."

Med en portefølje af projekter til en samlet bevilling på 2,3 mia. kr. eksisterer der også en lang række stordriftsfordele i at være en etableret organisation med solide samarbejdsformer, hvor de samme metoder og værktøjer kan benyttes fra projekt til projekt. Derfor ligger den fremtidige udvikling for TRUST i at sikre, at de etablerede processer, strukturer og metoder bliver overholdt.

Vi har fået skabt en samarbejdsmodel, der fungerer. Vores medarbejdere er tilfredse, og vi har flere partnerskaber i udvikling baseret på samme principper som TRUST”, slutter Kim.

Sådan skaber TRUST en stærk samarbejdskultur bygget på digitale løsninger
Kernen af TRUST er at dele viden, erfaringer og skabe en stærk samarbejdskultur. Men hvordan sikrer de, at alle i deres strategiske partnerskab har adgang til de rette data i deres bygningsprojekter? I TRUST er det bl.a. essentielt at have en struktureret proces til, hvordan de styrer deres bygningsdele et sted og åbner mere op for data i bygningsmodellerne, så de har det nødvendige overblik over hvilke bygningsdele, der er anvendt i de forskellige projekter. ”Og med Building Part Management I NTI CONNECT har vi i fremtiden mulighed for at løse de udfordringer”, forklarer Símon Ólafsson, IKT-leder hos TRUST.

Michael Sebbelin Porskær, Forretningsudviklingschef i NTI A/S, uddyber: ”Det er vigtigt at have en struktureret tilgang til den måde, du håndterer digitale bygningsdele, så du sikrer, at de er tilgængelige for alle i virksomheden, og kvaliteten er i orden. Derfor har en bygningsdelsdatabase til at håndtere bygningsdele været et meget centralt værktøj i mit arbejde – både i tidligere jobs, men også i udviklingen af softwareløsninger i NTI. Med Building Part Management tilbyder vi i NTI et modul, der for alvor sætter strøm til denne proces.”

Udover at der er store tidsbesparelser at hente, er det også muligt at opbygge kataloger af bygningsdele, der er kvalitetssikret og indeholder den ønskede data. Herefter er det let at uploade bygningsdelen til Building Part Management-modulet. Når bygningsdelene uploades, kan de samles i standarder, der kan knyttes til projekterne. På den måde sikrer du altid, at de rigtige bygningsdele anvendes. Hvis der bliver brugt bygningsdele, som ikke stammer fra din virksomheds standard, vil det hurtigt blive afsløret via Dashboard. Det bliver dermed meget transparent, hvad der foregår nede i bygningsmodellen.

Med Building Part Management ønsker vi at optimere vores arbejde i projekteringsfasen ved at sikre, at alle har let adgang til de rigtige data. Det betyder, at vi reducerer risikoen for fejl og dermed øger kvaliteten i vores byggeprojekter, så vi undgår spildtid og de høje omkostninger, der er forbundet med at omprojektere”, slutter Simon.

Tænk i digitale værktøjer og nye samarbejdsformer
TRUST er godt eksempel på, hvordan udviklingen i branchen i fremtiden kan tage form. Her er tænkt i nye samarbejdsformer, som omfavner de essentielle aktører i byggeriet, men også hvordan digitale løsninger kan styrke samarbejdet; to elementer, som er afgørende for at opnå succes.

For der er store gevinster at hente – både ved at arbejde med at udvikle og anvende digitale arbejdsmetoder, men også ved at sikre en tæt og konstruktiv dialog med forståelse for hinandens udfordringer. Det vil i sidste ende ikke kun udmønte sig i bedre byggeri, men også store besparelser på bundlinjen.

Du kan læse hele historien om TRUST her og dine fordele med NTI CONNECT og Building Part Management-modulet her.  


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
NTI A/S

Lejrvej 15
3500 Værløse
Danmark
NTI A/S

Send til en kollega

0.177