23948sdkhjf

Det nye bygningsreglement BR18 kan skabe frustration

| Medlemsnyhed | Indrykket af Vejen Kommune

Et godt samarbejde mellem borger, virksomhed, rådgiver og kommunen gør det nemmere at navigere rundt i de komplicerede og ofte fagspecifikke krav. Det handler om at finde den rigtige løsning.

Det stadigt nye bygningsreglement BR18 trådte i kraft 1. januar 2018, men med en overgangsperiode hvor det gamle reglement BR15 har kunnet anvendes har BR18 i praksis fungeret det sidste halve år. Og det har været et halvt år med en lang læringsproces for både rådgivere og kommunale medarbejdere.

Arkitekt Søren Bro Bøgedal fra firmaet Arkitekten & Ingeniøren i Rødding er derfor glad for, at han har opbygget et tæt samarbejde med sagsbehandlerne i Vejen Kommune. Ord som løsningsorienteret, sparringspartner, fornuftig dialog og god omgangstone blev nævnt flere gange, da han skulle sætte nogle ord på medarbejderne.

- Jeg har et godt og fornuftigt samarbejde med byggesagsbehandlerne i Vejen Kommune. De er altid venlige og imødekommende, ligesom de er løsningsorienterede og altid med på en snak om hvad der muligt, og hvad man skal være opmærksom på ved den pågældende byggesag. Vi er ikke altid enige om hvordan reglerne skal læses og forstås, men vi har altid en saglig og fornuftig dialog, siger Søren Bro Bøgedal.

Overgangen fra BR15 til BR18 har været noget anderledes en de tidligere overgange - primært fordi der har og stadig hersker usikkerhed om, hvordan nogle af emnerne i bygningsreglementet skal tolkes. Med det nye bygningsreglement, er der lagt flere opgaver og dermed et større ansvar over på ansøger. Det betyder, at der skal et mere omfattende materiale til ansøgningerne. Samtidig vil det i flere tilfælde være væsentligt dyrere for ansøgerne at få projekteret, da det anbefales, at man tager kontakt til en professionel rådgiver, uanset om det gælder en carport, et nyt parcelhus eller erhvervsbyggeri.

- Jo skarpere vi kan være fra starten, jo bedre priser kan vi give kunden. Det er altid en god idé at tage byggesagsbehandlerne med på råd i god tid inden byggeriet går i gang. En forhåndsdialog kan afværge mange ærgrelser. Jo bedre forberedt vi er og jo mere færdigt materiale, vi kan levere til kommunen, jo lettere går det, siger Søren Bro Bøgedal.

Rådgiverne har svært ved at prissætte deres arbejde, da kravet til, hvad der skal leveres for at opnå en byggetilladelse, og til hvad bygherre skal dokumentere ved en færdigmelding, er blevet højere. Dette skyldes ikke mindst, at det kræver flere tegninger, beskrivelser og beregninger at få den endelige ibrugtagningstilladelse end tidligere.

- Det er vigtigt for Vejen Kommune, at både private og erhvervslivet oplever vores medarbejdere som en god sparringspartner. Det handler om, at vi får forventningsafstemt i god tid. Så kan vi nemmere finde den helt rigtige løsning i samarbejde mellem borgeren eller virksomheden og deres rådgiver siger Peter Hansen, Chef for Teknik & Miljø i Vejen Kommune.

Gode råd til hurtig sagsbehandling:
Selv om kommunerne suverænt bestemmer både prisen og hvor lang tid, de vil bruge på sagsbehandlingen, er der nogle gode råd, der er værd at følge, hvis din byggesag skal glide let igennem.

  • Indsend din ansøgning i god tid – også selv om du ikke er helt klar til at bygge. En tilladelse gælder i ét år.
  • Vær omhyggelig med at udfylde ansøgningsmaterialet og indsend alle oplysninger, tegninger, fuldmagter m.v. om byggeriet første gang. Det fremmer sagsbehandlingen.
  • Tjek om din byggeansøgning kræver dispensation fra f.eks. lokalplan eller en landzonetilladelse – og husk at begrunde din dispensationsansøgning.
  • Noter dine kontaktinformationer på din ansøgning. Små ting kan hurtigere afklares pr. telefon.

Går du i byggetanker?
Se hvordan du kommer godt i gang på Vejen Kommunes hjemmeside


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Vejen Kommune

Rådhuspassagen 3
6600 Vejen
Danmark
Vejen Kommune

Send til en kollega

0.109