23948sdkhjf

Stort potentiale for CO2-besparelse ved træbyggeri

| Medlemsnyhed | Indrykket af BUILD, Aalborg Universitet

Danmark kan reducere op mod 800.000 ton CO2 i 2030 i forhold til 2019, hvis vi bygger 6.310 boliger i form af fritliggende énfamiliehuse, kæde og rækkehuse som træbyggeri i stedet for konventionelt tungt byggeri.

Rapporten ”Anvendelse af træ i byggeriet – Potentialer og barrierer” samler eksisterende viden om fordele og ulemper ved træbyggeri og gør status for omfanget af træbyggeri i Danmark. Som et led i kortlægningen er der lavet økonomiske modeller og livscyklusanalyser for træbyggeri i Danmark. Sammenholdt med viden fra konventionelt byggeri viser beregningerne, at klimaaftrykket fra dansk byggeri kan reduceres væsentligt ved at bygge flere huse i træ.

Vores beregninger viser, at hvis vi bygger 6.310 boliger i 2030 som træbyggeri i stedet for konventionelt tungt byggeri kan vi i forhold til 2019 spare 800.000 ton CO2, siger Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker, BUILD Aalborg Universitet.

Flere barrierer
Projektet ser på træ som et bæredygtigt byggemateriale, herunder egenskaber for træ og forskellige former for anvendelse af træ i byggeriet. I rapporten er der fokuseret på det opførte træbyggeri i Danmark inden for de seneste 10 år, og opgørelser over opført byggeri i denne periode er blevet undersøgt og databehandlet.

Som en del af vidensindsamlingen er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, tre dialogmøder og fem interviews med nøglepersoner i byggebranchen.

Vores kvalitative undersøgelse viser, at der er en del oplevede barrierer fra branchen i forbindelse med bl.a. brand, lyd og udførelse. Vi vurderer dog, at disse barrierer kan overvindes med forskellige tiltag, som fx at gennemføre transparente fyrtårnsprojekter og udviklingen af præ-accepterede løsninger, siger Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker, BUILD Aalborg Universitet.

Erfaringer fra andre lande
Den indhentede viden sammenholdes i rapporten med de forhold, der er for træbyggeri i udvalgte lande som fx Finland, Østrig, Sverige, Tyskland, Norge og Canada, med et særligt fokus på Norden. Inddragelsen af forholdene i ovennævnte lande har til formål at vurdere, hvordan markedet og udviklingen af træbyggeri i disse lande er, samt hvordan politiske initiativer, fx handlingsplaner og ændringer af reguleringen, er anvendt for at fremme brugen af træ i de enkelte lande.

Det vurderes, at præ-accepterede løsninger og gode eksempler på træbyggeri er nødvendige for at fremme brugen. Disse kan tilvejebringes, ved at myndighederne vælger at gennemføre gennemsigtige fyrtårnsbyggerier i træ og dele viden om såvel de økonomiske, praktiske, design- og udførelsesmæssige erfaringer med byggebranchen.

Fyrtårnsprojekter kan anvendes som et virkemiddel til at udvikle innovative løsninger og derved være drivkraft til ny- og forskningsbasseret viden. Dette vil også kunne understøtte udviklingen af et uvildigt forsknings- og undervisningsmiljø inden for træ i Danmark, siger Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker, BUILD Aalborg Universitet.

Læs rapporten ´Anvendelse af træ i byggeriet - Potentialer og barrierer´ her


Rapporten er skrevet af: Torben V. Rasmussen, Birgit Rasmussen, Helle Vibeke Andersen, Harpa Birgisdottir, Jørgen Nielsen, Louise Jermiin, Maria Harrestrup, Tessa Kvist Hansen og Thomas Cornelius.

Projektet er gennemført med afsæt i den grønne klimapulje – fremme af klimavenligt byggeri og med økonomisk støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

For yderligere kontakt:
Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker, BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, +45 2360 5697, tvr@build.aau.dk
Lise Jacobsen, byggefaglig kommunikationskonsulent, BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, +45 6196 7410, ljac@build.aau.dk

 

Hvorfor er træ et bæredygtigt byggemateriale?
Træ har som byggemateriale et særligt potentiale i forbindelse med håndtering af CO2-belastningen. Dette skyldes bl.a.:

  • Skovens bidrag til at optage CO2 fra atmosfæren. (Træer optager CO2 under væksten og omdanner det til ilt og kulstof som bindes i vedet.)
  • Trækonstruktioners betydning for lagring af kulstof fra optaget CO2. (Træ oplagrer kulstof under væksten, og det bliver i træet når det bruges i byggeriet).
  • I byggeri kan træ erstatte andre byggematerialer med en større udledning af CO2, hvorved det samlede CO2 aftryk bliver mindre.

Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
BUILD, Aalborg Universitet

A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV
Danmark
BUILD, Aalborg Universitet

Send til en kollega

0.125