23948sdkhjf

Reguleringsventiler til vandforsyning – funktion og fordele

| Medlemsnyhed | Indrykket af AVK Danmark A/S

Hvordan optimer man vandforsyningen og reducer vandspild? Vand er en ressource, vi skal passe på. Vi skal sikre, at der er vand til kommende generationer og til en voksende befolkning.

Reguleringsventiler kan bidrage til reduceret vandspild og medvirke til effektiv håndtering af vandforsyningen ved at holde et konstant tryk, flow eller niveau, selvom der sker ændringer i forsyningsnettet.

For eksempel kan reguleringsventiler holde trykket på det lavest ønskelige og nødvendige niveau, så man ikke - som det ofte sker – kører med for højt tryk 20 - 22 timer i døgnet.

Hvorfor benytte reguleringsventiler i forsyningsnettet
En reguleringsventil er basalt set en regulator, der regulerer indgangstrykket af en væske til et ønsket udgangstryk, inden den forlader ventilen.

Hele reguleringprocessen kan ske manuelt eller automatisk. For at opnå det optimale tryk, er det vigtigt man gør sig klart, at alle implicerede faktorer er nøje afstemt efter hinanden.

Når reguleringsventilen er indstillet korrekt, vil det indstillede tryk blive opretholdt uanset ændringer i forsyningstrykket og flow-variationerne.

Automatiske reguleringsventiler bruges til at skabe optimalt tryk eller flow. Det betyder:
• Reduceret vandspild forårsaget af lækager
• Reduceret risiko for vandslag og brud på rør
• Færre forstyrrelser for forbrugerne
• Minimeret risiko for forurening
• Besparelser for vandværkerne og dermed forbrugerne

Læs mere her om egenskaber og fordele ved AVK reguleringsventiler

Reduceret eller fuldt gennemløb
Reguleringsventiler findes med reduceret såvel som med fuldt gennemløb. Reguleringsventiler med reduceret gennemløb er velegnede til de fleste applikationer, da det reducerede gennemløb ofte giver en mere præcis regulering. Reguleringsventiler med fuldt gennemløb anbefales, såfremt en høj Kv-værdi er nødvendig, som for eksempel foran brandhaner og hydranter

Forskellige typer reguleringsventiler
De to hyppigst anvendte reguleringsventiler er:

Trykreducerende reguleringsventiler
En trykreducerende reguleringsventil reducerer automatisk et højere indløbstryk til et lavere konstant udløbstryk uafhængigt af ændringer i flow eller indløbstryk.

Den balancerede pilotventil mærker udløbstrykket gennem forbindelsen på hovedventilens udløbsport. Pilotventilen reagerer på meget små ændringer i udløbstrykket, og tilpasser konstant trykreduktionsventilens åbningsgrad, så flowet ikke begrænses, og så udgangstrykket er konstant og lavt iht. pilotventilens indstilling.

Trykholde-/trykaflastningsreguleringsventiler
En trykholdereguleringsventil opretholder automatisk et indstillet minimumindløbstryk. Trykholdepiloten reagerer på små ændringer i indløbstrykket og kontrollerer ventilens position herefter. Hvis indløbstrykket falder til under det indstillede niveau, vil ventilen begrænse flowet eller helt lukke for at opretholde det indstillede minimumindløbstryk. I det tilfælde indløbstrykket stiger til over det indstillede minimumsindløbstryk, åbner ventilen uden at begrænse flowet.

En trykaflastningsventil forbliver normalt lukket og åbner kun for at afblæse overtryk, når indløbstrykket overstiger en prædefineret værdi.

Herudover findes der mange andre typer såsom trykstødsforebyggende ventiler, niveaureguleringsventiler og konstant flow-reguleringsventiler.

Vælg den rigtige reguleringsventil
Der bør tages højde for nedenstående for at sikre det rette valg af reguleringsventil til den aktuelle applikation:
• Driftsforhold
• Maksimumflow
• Minimumflow
• Kontinuerligt flow
• Maksimumindløbstryk
• Minimumindløbstryk
• Ønsket udløbstryk
• Rørstørrelse

Hvilke produkter anvendes typisk sammen med reguleringsventiler?
Det anbefales at installere en snavssamler ved indløb for at undgå urenheder, der kan beskadige reguleringsventilen. Afspærringsventiler på hver side af reguleringsventilen faciliterer idriftsættelse og vedligehold.

I mange tilfælde anbefales det også at installere en udluftningsventil ved indløbet af reguleringsventilen for at undgå luftlommer i systemet. Luftlommer kan medføre øget energiforbrug og øgede driftsomkostninger, tryktab og øget risiko for vandslag.

Medlemsnyhed

Indrykket af
AVK Danmark A/S

Bizonvej 1
8464 Galten
Danmark
AVK Danmark A/S

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.14