23948sdkhjf

Støjreducerende belægning bliver afgørende for infrastruktur

| Medlemsnyhed | Indrykket af Teknologisk Institut - Byggeri og Anlæg

Ny infrastrukturaftale skal både løfte eksisterende samt fremtidssikre kommende veje og infrastruktur. På Teknologisk Institut er både udvikling af klimavenlig og støjreducerende asfalt samt beton med reduceret CO2-udledning, i fuld gang.

Ny infrastrukturaftale skal både løfte eksisterende samt fremtidssikre kommende veje og infrastruktur og det er en vigtig indsats, hvis man spørger på Teknologisk Institut, hvor både udvikling af klimavenlig og støjreducerende asfalt samt beton med reduceret CO2-udledning er i fuld gang.

Med den nye Infrastrukturplan 2035 har de politiske partier bag aftalen, afsat yderligere 2,7 mia. kr. i perioden 2022-2031 til at sikre vedligehold af statsvejene. Aftalen indeholder desuden en prioritering af 910 mio. kr. til klimavenlig asfalt i perioden 2022-2035. Og det er en rigtig god ide, for klimavenlig asfalt mindsker rullemodstanden mellem dæk og vejbane og reducerer på den måde bilernes brændstofforbrug og dermed CO2-udledningen. 

Mette Glavind er direktør på Teknologisk Institut og hun er ikke i tvivl om vigtigheden af at vælge bæredygtig beton og klimavenlig asfalt, når infrastrukturen skal både vedligeholdes og udbygges. 

- I dag har vi allerede udviklet mange gode klimavenlige og bæredygtige løsninger – både inden for asfalt og beton, og vi er i gang med at udvikle endnu flere. Så vi håber at flere af de løsninger kommer i spil, når infrastrukturen skal udbygges og vedligeholdes, siger Mette Glavind. 

Vigtig fokus på støj
Støjbekæmpelse er også en del af den nye Infrastrukturplan 2035. Og selvom fokus i aftalen primært er på støjskærme og udvikling af støjsvage dæktyper, så er det vigtigt ikke at overse muligheden for støjreducerende belægninger på vejene – de nye løsninger der er på vej forventes nemlig at være langt bedre end dem vi har i dag. 

- Jeg synes det er yderst positivt, at Infrastrukturaftalen har fokus på trafikstøj, for med den viden vi har i dag om sundhedsskadelige følgevirkninger af støj, som kan give stress, hjerte-/karsygdomme og ligefrem føre til dødsfald, så skal vi tage hånd om støjgener både fra eksisterende infrastruktur og når vi udbygger denne, siger Ole Grann Andersson, seniorspecialist på Teknologisk Institut som arbejder bl.a. med udvikling af netop støjreducerende asfalt. 

En af udfordringerne med de nuværende støjreducerende belægninger er, at de har alt for begrænset og kortvarig effekt, ligesom levetiden er problematisk kort. Men det arbejdes der på at løse i et udviklingsprojekt, ledet af Teknologisk Institut. 

- Et af de projekter som lige nu er i gang på Teknologisk Institut, er udvikling af et nyt støjreducerende asfalt-slidlag. Både borgere, politikere og vejmyndigheder efterspørger en robust slidlagsløsning til effektiv støjreduktion. I det igangværende projekt arbejder vi på et nyt koncept, ”Xtra Low-Noise” slidlag (XLN), som sikrer en effektiv formstabilitet og dermed en markant, blivende støjreduktion på mindst 5 dB, samt en levetid, som svarer til traditionelle asfaltslidlag, forklarer Ole Grann Andersson. 

Støjreducerende belægninger på vejene er nødvendigt
Udviklingsprojektet er et 2½-årigt projekt, som er støttet af Miljøstyrelsens MUDP-program og gennemføres i et samarbejde imellem PEAB Asfalt, Teknologisk Institut, Vejdirektoratet og Københavns Kommune. Ole Grann Andersson ser frem til at få den nye belægningsløsning i brug og håber, at den også bliver en del af de initiativer, som kan komme i betragtning i forbindelse med Infrastrukturplan 2035. 

- Der er brug for nye belægningstyper. Selvom vejstøj kan reduceres med støjskærme og -volde eller facadeisolering af boliger, så er disse løsningstyper alle ret kostbare og ikke mindst pladskrævende i bybilledet. Den mest økonomisk effektive måde at bekæmpe støjen på, er ved at bekæmpe støjen ved kilden og det gør man ved at anvende mindre støjende dæk og støjreducerende vejbelægninger. Når bilparken i 2030 forventeligt består af elbiler forsvinder motorstøjen og dermed bliver dæk- og vejstøj den dominerende støjkilde i byerne fremover. Dækindustrien arbejder løbende på at udvikle nye, mindre støjende dæktyper, men asfalten har også en betydning – og vi ser frem til at tilbyde nye og bedre løsninger til den del, når vores projekt afslutter i 2022, slutter Ole Grann Andersson.

Vil du vide mere? Kontakt:
Mette Glavind, meg@teknologisk.dk, 7220 2220
Ole Grann Andersson, olan@teknologisk.dk, 7220 3209


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Teknologisk Institut - Byggeri og Anlæg

Gregersensvej 4
2630 Taastrup
Danmark
Teknologisk Institut - Byggeri og Anlæg

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.097