23948sdkhjf

DGNB: Arealanvendelse, jordhåndtering og genbrug

| Medlemsnyhed | Indrykket af DMR A/S

Opfyldelse af DGNB-certificeringen pkt. 2.3 omfatter arealanvendelse (maks. 30 point), jordbalance og jordhåndtering (maks. 50 point) samt Cirkulær økonomi-bonus – Brownfield (maks. +10 point).

Opfyldelse af DGNB-certificeringen pkt. 2.3 ”Effektiv Arealanvendelse” inden for ”miljø – kvalitet” er forankret ved mere end 100 miljøspecialister ved DMR.

Kontakt os her:  https://www.dmr.dk/kontakt/dmr-i-silkeborg/

”Genbrugsarealer”, maks. 30 point
DGNB-certificeringen tildeler 10 point til nyudlagte arealer der indenfor de seneste 10 år har ændret status fra landzone til byzone. Tilsvarende kan der opnås 30 point ved Byomdannelse og fortætning. De op til 30 basispoint generes automatisk og betinger umiddelbart ingen tekniske undersøgelser eller indsats ved bygherre.

Jordhåndtering (maks. 50 point)
Vi bistår dagligt med forkartering af jord og optimering af jordhåndtering på små og store projekter over hele landet med afsæt i vores mere end 15 lokalkontorer. Vi er tæt på projekterne og kender de lokale/regionale aktører og priser. DGNB-certificeringen giver følgende point efter hvor mange procent af den anvendelsesegnet jord (miljømæssigt og ikke geoteknisk) der tilkøres/bortkøres af genanvendelsesegnet jord:

  • 15 point: Maks. 50% tilkøres/bortkøres (netto).
  • 25 point: Maks. 30%.
  • 40 point: Maks. 20%.
  • 50 point: Al jord genanvendes i projektet.

Der opnås maks. point for ikke at tilkøre/bortkøre jord. Der er opnået 100 % jordbalance for den del af jorden, som er egnet til genanvendelse. Ved manglende plads eller mulighed for oplag, kan pointene sikres, selv ved et midlertidig jordoplag med evt. forarbejdning som soldning og rensning på jordhotel, karteringsplads etc.

Vi sikrer de nødvendige miljøerklæringer og dokumentation ifm. DGNB-certificeringen.

Brownfields redevelopment (50 point)
Brownfields er kortlagte grunde med eller uden bebyggelse, hvor der sker en (gen)anvendelse og udvikling af de forurenede arealer til boligformål. DGNB-certificeringen betegner dette som ”Brownfields redevelopment” og ”Brownfield transformation”.

Projektudvikling omfatter ofte Brownfields grundet deres beliggenhed, størrelse, prissætning og dets udviklingsmuligheder. 

DMR er specialister i teknisk due diligence ved køb/salg og projektudvikling af forurenede grunde og arealer. De tekniske undersøgelser er typisk målrettet fundering (geoteknik), forurening i jord og vand samt bygningsmiljø og omkostninger til miljøsanering og nedbrydning. Vi kortlægger og prissætter usikkerheder og risikoen for ubehagelige overraskelser.

Gældende miljølovgivning er kompleks og betinger en række tilladelser til dels byggeriet (som §8), men også til genanvendelse af jord og materialer (§19, §33) samt håndtering af jord, støj og støv.

Genanvendelse af jord i praksis
DMR er ”entreprenante” og praktikere, dvs. vi rådgiver om de tekniske løsninger

Typiske løsningsmodeller kan være at:

  • Placeringen af veje, haver, bygninger m.v. sker under hensyntagen til forureningen, så forureningen kan blive liggende uden risiko eller fordyrende foranstaltninger.
  • Gennemføre byggetekniske foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en risiko for det planlagte byggeri.
  • Hæve terrænet eller etablere faste belægninger, så der ikke er risiko for kontakt med forureningen.
  • Genanvende den forurenede jord i udgravninger, støjvolde, terrænreguleringer, m.v. Genanvendelsen kan ske efter Genanvendelsesbekendtgørelsen, som en del af §8-tilladelsen eller med en §19-tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.
  • Udmatrikuleringer.

Kvalitetssikring hos DMR
DMR vil derfor i ethvert kundeforhold tilstræbe at levere ydelser og produkter, hvis omfang og kvalitet, svarer til kundens forventninger og krav. DMR er certificeret efter ISO9001, ISO14001, ISO 45001 og DS49001 og er AAA kreditratet.

https://www.dmr.dk/om-dansk-miljoradgivning-dmr/dmr-historie-og-udvikling/


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
DMR A/S

Hårup Østervej 3
8600 Silkeborg
Danmark
DMR A/S

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.125