23948sdkhjf

PFAS – kommunal beredskabsplan for tiltag

| Medlemsnyhed | Indrykket af DMR A/S

DMR og dets miljøvagtteam tilbyder døgnbemandet hotline, miljøvagt og kommunal support til beredskabsplan, inkl. support til kommunikation, miljøhistoriske redegørelser og undersøgelsesplaner til screening af forurening og risiko

Akut miljørådgivning i flere end 40 kommuner, se miljovagt.dk
 
I godt 40 danske kommuner har DMR en miljøvagtaftale, hvor vi helt eller delvist er kommunens miljøvagt ved akutte miljøskader hele døgnet – året rundt. De døgnbemandede miljøvagtteams er specialiserede i håndtering af akutte skader med potentiel høj risiko for mennesker og miljø, bevågenhed og kompleksitet.

Efter den ulykkelige PFAS-sag fra Korsør har kommunerne meget stortravlhed med at få overblik over muligt forurenede områder i  kommunen. Det omfatter lige fra spørgsmål fra bekymrede borgere om risiko og sundhedseffekt til interne spørgsmål om tekniske problemstillinger vedrørende nye kvalitetskriterier, miljøhistoriske kortlægning, toksicitet, analyse- og undersøgelsesprogram og eventuelt forbud mod ophold og anvendelse af arealer.

DMR tilbyder teknisk hjælp og support til en kommunal beredskabsplan for PFAS, hvor alt fra kommunikation, aktionskort og plan for den videre proces beskrives og kommunikeres til kommunens borgere. Kommunen kan med planen sikrer en rettidig indsats og kommunikation. Vi oplever et behov for kommunal ”akut” rådgivning ift. et overblik over antal kommunale arealer der kan være påvirket, risiko, analyseprogram og en beredskabsplan for håndtering af den akutte utryghed, bekymring og bevågenhed der er blandt kommunens borgere.

PFAS – allerede en naturlig del af undersøgelserne
 PFAS er blevet en naturlig del af mange af de undersøgelser, som DMR udfører for kommuner, regioner og nogle private kunder. Fokus på PFAS er derfor allerede integreret i opgaveløsningen på mange opgaver, herunder på eksisterende rammeaftaler fra de historiske redegørelser til undersøgelsesoplæg, analyseprogrammer og risikovurderinger.

Den norske Miljøstyrelse – 247 lokaliteter
 På vegne af den norske Miljøstyrelse (Miljødirektoratet) har DMR behandlet data for brandøvelsespladser i hele Norge. Undersøgelser er også udført for det norske forsvar og Avinors brandøvelsespladser, herunder anvendelsen af PFAS.

Der er registreret miljøhistoriske data for 247 brandøvelsespladser, hvor fokus har været på pladser med aktivitet efter 1970. Arbejdet har omfattet en prioritering af anlæggene ud fra en risikovurdering over grundvand og recipienter med en risikoskala fra 0-3.

På pladser er risikoen for udslip og direkte afløb til recipienter, afløb og grøfter vurderet og prioriteret.

Specialteam – miljøhistoriske redegørelser
 
DMR har specialiserede teams til udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser ved primært offentlige indsatser. DMR leverer omtrent 2.000 historiske redegørelser om året. DMR kan med kort varsel prioritere og mobilisere medarbejdere med erfaring i at udarbejde miljøhistoriske redegørelser for de lokaliteter, hvor der er en potentiel risiko for forurening med PFAS/PFOS. Redegørelsen omfatter en vurdering af nærmiljøet og risikospredning via grøfter, vandløb, ledningstrace etc.

Disse medarbejdere har rigtig mange års erfaring med at skrive fyldestgørende historiske redegørelser og er specialister på deres felt.

Den miljøhistoriske redegørelse kan danne grundlag for en undersøgelsesplan, hvor risiko og forureningsgrad kan screenes fra typisk 30-60.000 kr. excl. moms per lokalitet, afhængigt af potentielle kilder, adgangsforhold, dets omfang og arealanvendelse.

Dit lokale DMR-kontor er tæt på
 Med over 200 medarbejdere fordelt på 16 kontorer i Danmark har vi både lokalkendskab og en lokal forankring.

Kontakt gerne fagchef Søren Nielsen på 4076 0638 eller sn@dmr.dk ved spørgsmål eller behov for en opfølgende snak om samarbejdsmuligheder.

Du kan også kontakte dit lokale DMR kontor via dette link.


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
DMR A/S

Hårup Østervej 3
8600 Silkeborg
Danmark
DMR A/S

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.109