23948sdkhjf

Levetiden på betonrør til transport af spildevand skal forbedres

| Medlemsnyhed | Indrykket af Teknologisk Institut - Byggeri og Anlæg

Svovlbrinte nedbrydning af betonrør kan reducere betonrørets levetid med op til 70 %.

Lange trykledninger og opholdstid i fuldt løbende rør uden tilførsel af ilt samt separering af spildevand og regnvand øger koncentrationen af kemiske stoffer i spildevandet, hvilket accelererer nedbrydningen af betonrørene.

Problemet med korrosion af betondele i afløbssystemer har været kendt længe, og opfattes af flere af landets spildevandsforsyninger som et væsentligt problem.

Der har i tidens løb været forsøgt flere forskellige løsningsmodeller, som ikke har ført til fuldt tilfredsstillende resultat. I januar 2013 startede et nyt projekt om udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer op, og projektleder og seniorkonsulent i betoncenteret på Teknologisk Institut, Jack Anderson siger:

”Korrosionen i betonrørene er forårsaget af svovlsur nedbrydning af spildevandsledningernes beton, som følge af svovlbrinte dannet ved anaerob bakterievækst i spildevandet”. Korrosionen betyder i praksis, at det kan være nødvendigt at udskifte betonrør tidligere end forventet.

”Hvis problemerne med svovlbrinte i kloaknettet ikke bliver løst, vil det ifølge flere spildevandsforsyninger kun være et spørgsmål om tid, før svovlbrinten ender med at nedbryde de betonkloakrør, som transporterer en betydelig andel af dansk spildevand. Afløbssystemet i Danmark, omfatter et ca. 50.000 km offentligt ledningsnet, som hvert år renoveres og udbygges for ca. 1 mia. kr.” fortæller Jack Anderson.

Med i projektet er både Aalborg Forsyning, Kloak A/S samt HOFOR. I Aalborg Kommune er der gennemført flere udskiftninger af nyere betonledninger, fordi rørene var så medtagede af svovlbrintekorrosion, at det blev vurderet, at der var overhængende risiko for sammen¬styrtning. I 2005 oplevede kloakforsyningen i Aalborg et reelt brud på en nyere betonledning.

Også Københavns Energi A/S har haft flere eksempler på svovlbrintekorrosion i afskærende ledninger med pumpede spildevandsstrømme og i spildevandsledninger, fx på Avedøre Holme. Svovlbrintekorrosionen har ifølge Københavns Energi A/S været en stærkt medvirkende årsag til porøsitet og utætheder, hvilket har givet anledning til indsivning af grundvand med øget pumpebelastning og tæring af pumpestationer til følge.

Beton for miljøets skyld
I Danmark bliver afløbsrør stort set kun produceret af to materialer - beton og plast.

Betonrør bliver fremstillet af naturlige materialer og ved produktion af betonrør fremstilles både råvarer og produktionsudstyr næsten 100 % i Danmark. Dertil kommer, at energiforbruget til fremstilling er ca. 2600 MJ/m for betonrør og 14200 MJ/m for plastrør. Ifølge Jack Anderson er betonløsninger derfor både god samfundsøkonomi samt et miljømæssigt fornuftigt valg.

Projektets hovedformål er at udvikle betonrør, der er modstandsdygtige over for svovlbrinteangreb i en sådan grad, at deres levetid i de ekstremt aggressive miljøer, som i dag hersker i de danske spildevandsledninger, generelt kan forventes at være min. 75 år.

Deltagerne ser blandt andet nærmere på udvikling og afprøvning af forskellige potentielle teknologier til at opnå større modstandsdygtighed over for svovlbrinteangreb af betonrør på laboratorieniveau samt udvikling af en generisk forsøgsopstilling, der giver identiske prøvningsforhold og mulighed for løbende målinger af betonrørs modstandsdygtighed over for svovlbrinte. Der skal desuden laves afprøvning af én eller to nyudviklede teknologier i en fuldskala ledningsentreprise.

I projektets indledende fase vil der blive arbejdet i 3 parallelle spor i forhold til opnåelse af forbedret syrebestandighed.

Spor 1: Her fokuseres på, at opnå forbedret kvalitet af rørene i den eksisterende produktion.

Spor 2: Mulighederne for og effekten af at trække en plast lining over kernen og omstøbe denne undersøges.

Spor 3: Ud fra vidensøgning omkring forbedret syrebestandighed er der udvalgt 3 teknologier. Disse teknologier undersøges i forhold til syrebestandighed i laboratoriet, idet der på baggrund af referencerecepter fra rørproducenten er designet recepter for hver af de 3 foreslåede teknologier. Den mest lovende teknologi i forhold til syrebestandighed/pris udvælges til forsøgsproduktion hos RC Betonvarer A/S

Vil du vide mere?
Kontakt seniorkonsulent i Betoncenteret, Jack Anderson, jaa@teknologisk.dk, 72 20 21 52.

Om projektet
I projektet deltager Teknologisk Institut (projektleder), RC Betonvarer A/S, Aalborg Forsyning, Kloak A/S og Københavns Energi A/S.

Billedtekster:
Billede 1: Betonkorrosion. Betonen smuldrer, blot der skrabes let i overfladen
Billede 2: Her ses et spildevandsrør med tydelig gennemtæring.

Medlemsnyhed

Indrykket af
Teknologisk Institut - Byggeri og Anlæg

Gregersensvej 4
2630 Taastrup
Danmark
Teknologisk Institut - Byggeri og Anlæg

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.11