23948sdkhjf
Del siden
Annonce

Uvidenhed hos politiets tekniker kostede chauffør dyrt!

Teknikerens ukendskab til trailerens elektroniske bremser kostede Michael kørekortet i Byretten,- han fik det heldigvis igen i Landsretten.

Sagen omhandler en trailer med elektronisk styrede bremser.

Chauffør Michael Bach Hansen blev standset af politiet og de påstår at der ikke var virkning på driftsbremsen, fordi styreledningen på sættervognen ikke var monteret under kørslen – traileren havde elektronisk styrede bremser. Det vidste politiets tekniker så bare ikke. Den uvidenhed kostede chaufføren sit kørekort i byretten.


Budskabet var ellers klart og tydeligt i den testrapport for vejsidesyn, som politiets tekniker skrev efter standsningen af Michael:

”Styreledning til bremsetryk på sættevogn (den gule slange) var ikke monteret under kørsel og havde dermed ingen virkning på driftsbremsen”.

Den sætning i testrapporten havde bare det problem, at den var lodret forkert. Der var EBS-bremser, som er elektronisk styret på traileren og bremserne fungerede helt som de skulle.

Igen: Det vidste politiets tekniker så bare ikke.

HVILKEN BETYDNING FÅR DENNE UVIDENHED?

Vi kan efterfølgende konstatere, at teknikeren udover uvidenhed heller ikke på standsningstidspunktet har kigget i trailerens ”dåbsattest”. Den såkaldte G-erklæring. I den står der højt og larmende tydeligt, at trailerens bremser er elektronisk styret.

Med udgangspunkt i det lodret forkerte indhold af teknikerens rapport, blev sagen af anklagemyndigheden sendt i retten og Michael mistede sit kørekort ubetinget og dermed sit eksistensgrundlag.

Ingen af de der var til stede i byretten den dag, vidste at retten var ved at frakende Michael kørekortet på et helt fuldstændigt forkert grundlag.

Efter retsmødet måtte Michael gå den tunge gang til chefen, vognmand Michael Agri Christensen og meddele, at han havde mistet sit kørekort.

Til alt held var der en kollega til vognmanden til stede og som overhørte samtalen. Da han hører hvad der var sket, udbrød han spontant:

”Det er simpelthen forkert, – den trailer har elektroniske bremser og bremser perfekt uden at den gule slange er monteret”

HVAD SÅ?

Vognmanden kontaktede herefter straks Skovby Synshal Aps og bad bilinspektør Jens Petersen om at teste trailerens bremser på kryds og tværs. Han skulle derfor også teste bremserne uden at den gule slange var monteret.

Jens er ekspert i bremser på tunge køretøjer. Jens test viste, at bremserne fungerede supereffektivt uden at den gule slange var monteret.

Efter denne oplysning kom frem blev jeg bedt om at være forsvarer for Michael. Sagen blev straks anket til Vestre Landsret og da dommen fra byretten, jo i sin helhed, hvilede på lodret forkert forståelse af bremseteknik hos politiets tekniker, valgte jeg, som ny forsvarer, at lade Jens fra Skovby Synshal Aps besvare helt konkrete spørgsmål om trailerens bremser.

Jeg sendte testrapporten af bremserne fra Skovby Synshal Aps og de besvarede spørgsmål til Vestre Landsret og anklagemyndigheden.

Det gjorde jeg for at få skabt klarhed – klarhed over politiets teknikers fejl og for at få EBS-bremsernes elektroniske virkemåde frem i lyset og dokumenteret.   

Statsadvokaten protesterede straks mod indholdet af både Skovby Synshal Aps testrapport, samt Bilinspektør Jens Petersens besvarelsen af mine spørgsmål. Anklagemyndigheden ville ikke godkende det som var kommet frem. De mente den var ”ensidigt indhentet” og at jeg som forsvarer ”nok havde påvirket Skovby Synshal Aps til at svare på en bestemt måde”.

Rapporten, samt mine besvarelser blev derfor afvist.

LANG HISTORIE KORT.

Anklagemyndigheden fik sin vilje. Sammenholdt med anklagemyndighedens protester og med udgangspunkt i mine forskellige beviser foreslog Vestre Landsret, at anklagemyndigheden og forsvaret i forening udfærdigede spørgsmål til en ny sagkyndig.

Under min procedure om dette spørgsmål, fik jeg til gengæld ret i, at den nye bremseekspert skulle være uafhængig af anklagemyndigheden.

De nye spørgsmål blev besvaret af bremsetekniker og bremseekspert Rene Lundsgård.

Indholdet af besvarelsen af spørgsmålene i den nye rapport nr. 3 var helt identiske med de besvarelser som fremgår af rapporten fra Skovby Synshal Aps, samt identiske med Jens Petersens besvarelse af mine spørgsmål.

Rene Lundsgård mødte som vidne i Vestre Landsret og satte under hovedforhandlingen tingene omkring trailerens bremser så alvorligt på plads, at Vestre Landsret ændrede byrettens fældende dom til frifindelse.

Bremserne virkede upåklageligt – også uden at den gule slange var monteret.

SAGEN REJSER FØLGENDE TEMMELIG ALVORLIGE SPØRGSMÅL.
Hvor meget skal chauffører og vognmænd finde sig i, i det daglige fra politiets/anklagemyndighedens side.

Er der ikke en nedre grænse for det vidensniveau, der skal være til stede, når noget så indgribende og betydningsfuldt som frakendelse af kørekortet påstås af anklagemyndigheden?

Skal transporterhvervets udøvere virkeligt finde sig i et forløb, hvor det tager to et halvt år at blive slæbt igennem retssystemet,- miste kørekortet og eksistensgrundlaget efterfulgt af en tur igennem landsretten, før alt igen er normaliseret?
OBJEKTIVITET.

Anklagemyndigheden skal være objektiv og det er anklagemyndigheden mildest talt ikke i denne sag.

Anklagemyndighedens forpligtelse til at være objektiv står i retsplejelovens §96 stk 2.

Anklagemyndigheden er her forpligtet til også at undersøge de forhold som taler imod tiltaltes skyld.

HUSK. Anklagemyndigheden fik af mig serveret dokumentationen på Michaels uskyld, men valgte at afvise den.
Kravet om anklagers objektivitet giver derfor en forpligtelse til at læse bremse-testrapporten fra Skovby Synshal Aps, samt læse bilinspektør Jens besvarelse af mine spørgsmål. Begge dele viser at Michael er uskyldig.

I stedet vælger anklagemyndigheden nærmest pr. automatik, at afviser Skovby Synshal Aps testrapport og besvarelse. De afviser en rapport, som ellers er uendeligt let forståelig og forfattet af en af de tunge drenge indenfor bremseteknik – nemlig bilinspektør Jens Pedersen, Skovby Synshal Aps.

En rapport som, samtidigt via praktisk afprøvning af trailerens bremser, lige efter politikontrollen slår fast, at der eksisterer en elektronisk bremsekreds ved siden af den gule slange og at bremserne derfor fungerer helt som de skal, uden at den gule slange er monteret.

Denne artikel handler først og fremmest om selve sagen, som jo heldigvis endte godt i Vestre Landsret med Michaels frifindelse.

Jeg vil senere vende tilbage og komme med mine kommentarer til spørgsmålet om, om der ikke er en nedre grænse for det vidensniveau som chauffører og vognmænd skal mødes med hos myndighederne, samt mine kommentarer til den fuldstændig mangel på objektivitet hos anklagemyndigheden, som denne sag også indeholder og dokumenterer.

Forman Advokater ApS

Forman Advokater ApS
H.C. Andersens Boulevard 11, 2. tv
1553 København V
Københavns Kommune
Danmark
CVR nummer: DK27579787
P nummer: 1010374851

Kontaktperson

Send til en kollega

0.048