23948sdkhjf
Del siden
Annonce

SYSTRA nyudvikler Centralt BigårdsRegister

For Landbrugsstyrelsen er SYSTRA i gang med en nyudvikling af det eksisterende Centralt BigårdsRegister til et mere brugervenligt system.

Centralt BigårdsRegister (CBR) er en IT-løsning, hvor alle biavlere i Danmark skal registrere deres bigårde, disses geografiske placering, samt antallet af ”bifamilier”. SYSTRA nyudvikler det eksisterende register, så det bliver forenklet og brugervenligt at registrere sine bier. Det nye krav er en del af EU’s nye dyresundhedslov, der blandt andet skal være med til at forebygge og bekæmpe sygdomme og skadedyr hos dyr.

Vigtigt at holde styr på bierne
Biavlere har pligt til at registrere deres bier i Centralt BigårdsRegister for at eventuel sygdomsspredning kan opspores og håndteres. Derfor indeholder SYSTRAs nyudviklede løsning også funktionalitet til kortlægning af sygdomme, karantænezoner, flytning og salg af bier samt registrering af fysisk prøvetagning og svargivelse fra Aarhus Universitet, Offentlig Bisygdomsbekæmpelse samt understøttelse af de danske biinspektørers arbejde.

Sekundært bruger Fødevarestyrelsen også information fra registeret til få overblik over biavlere og lokationer af bigårde til inspektioner vedrørende honning.

Et brugervenligt system
Meningen med SYSTRAs nyudvikling af det eksisterende register er at gøre hele løsningen mere enkel og brugervenlig. Derfor er løsningen også tilknyttet MitID, så brugeren nemt kan logge ind og registrere sig og sine bier.

Projektfakta
Centralt BigårdsRegister er en nyudvikling af IT- og WebGIS systemet Centralt BigårdsRegister. Den nye version vil erstatte den nu ældre IT-løsning på samme område.

Kunde: Landbrugsstyrelsen

Projektperiode: 2023-2024

Ydelser: SYSTRA udvikler IT-løsningen og hjemmesiden, hvilket også inkluderer funktionalitet til at understøtte sporing af sygdomme, karantæneområder, flytning og salg af bier samt registrering af prøver og sygdomsinspektioner.

 

Har du lyst til at følge med i hvad vi laver, så følg os på LinkedIn og Instagram.

SYSTRA Danmark A/S
Kay Fiskers Plads 10
2300 København S
Københavns Kommune
Danmark
CVR nummer: DK26048494
P nummer: 1003417022

Kontaktperson

Johan Hartnack
Afdelingschef
jhartnack@systra.com

Send til en kollega

0.047