23948sdkhjf
Del siden
Annonce

acomplir vil gerne skubbe til byggebranchen...

I byggeriet spildes op til 30 % af byggesummen på fejl og spildtid. acomplir, der er specialister i præfabrikation viser vejen igennem en industriel tankegang og udnyttelsen af de nyeste digitale værktøjer. Branchen kan spare millioner på komplekse industribyggerier ved at bruge data til at bygge effektivt, mere bæredygtigt og undgå fejl.

Hvorfor skal vi acceptere så mange fejl i byggebranchen?

Der er travlhed i byggebranchen, men når man ser på antallet af uheldige fejl, må man sætte spørgsmålstegn ved, om pro­cesserne fungerer optimalt. Budgetoverskridel­ser, forsinkelser og fejl koster hvert år milliar­der, når der bygges sygehuse, procesanlæg, produktionsfaciliteter og andre komplekse byggerier.

Hos acomplir opfordrer de branchen til at tænke nyt og gøre som i industrien: Udarbejd et færdigt produktionsgrundlag og opnå forudsigelighed og kontrol over dit byggeprojekt.

”Vi arbejder ud fra en LEGO- eller IKEA-inspireret tankegang med definition af ”byggesæt” hvor alting passer sammen og der er præcis de dele man har brug for. Vi kobler byggetekniske og maskintekniske kompetencer med discipliner som standardisering, modularisering og parametrisering til at sikre bygbarhed i en bygning. Vi bruger data til at udarbejde præcise styklister ned til sidste skrue, hvilket sikrer op mod 85 % præfabrikation og de rette materialer på bygge­pladsen til rette tid,” siger Claus Mølgaard Jen­sen, CEO hos acomplir, og han uddyber:

”Hvor har jeg mange gange set, at når et rør eller en kabelbakke skal monteres, så er der en bærende bjælke i vejen, eller der mangler et be­fæstningspunkt. Det er ikke blot frustrerende for håndværkerne, som skal lave ting om, men koster også dyrt i tid og ekstra materialer, og samtidig går det ud over miljøet. I stedet for at skære, svejse og tilpasse lette vægge, nedhængte lofter, kølesystemer, teknikskakte m.v., skal vi have det opdelt i nogle ”pakker”(moduler), som kan præfabrikeres i et kontrolleret industrielt miljø. Herefter kan ”pakkerne” leveres til byggepladsen i den rigtige rækkefølge og på det rigtige tidspunkt – klar til montering.

”Vi vil gerne advokere for en tværfaglig og LEGO-inspireret tankegang i de store komplekse byggeprojekter”

Skab bedre flow med præfabrikation 

Data og en tværfaglig tilgang skal bruges til at gøre de komplekse indu­stribyggerier mere simple: ”Vi vil gerne udfordre en konservativ byggebranche til at bryde siloerne ned og skabe et entydigt pro­duktionsgrundlag der tilgodeser hele byggeprojektet, sådan som vi kender det fra industrien. Vores tilgang sikrer en præfabrikati­onsgrad på op imod 85%, hvilket giver besparel­ser i millionklassen på de store industribyggeri­er. Dertil kommer bedre flow og arbejdsgange, færre udbedringer af fejl på byggeplad­sen og glade håndværkere,” fortæller Claus Mølgaard Jensen.

Stærkt team udfordrer branchen 

Hos acomplir har de både forståelse for byg­gepladsens kompleksitet, anvendelse af branchestandarder og de nyeste digitale og virtuelle byggeteknologier. Bag acomplir står bygningskonstruktør og projektleder Jonathan Noer, der har mere end ti års erfaring med en­treprise- og IKT-ledelse. Han er hovedmanden bag udviklingen af den systematiske, meto­diske og digitalt understøttede proces, som allerede nu bruges på flere komplekse industri­byggerier.

Claus Mølgaard Jensen, der er CEO, har kommerciel ekspertise og har gennem flere år­tier opbygget stor erfaring inden for IT, digitali­sering og udvikling af konsulent- og rådgiv­ningsvirksomheder. Præcist som Jonathan kender han fra industrien værdien af at arbejde med standardisering, modularisering og enty­dig dokumentation.

Fakta

acomplir er din partner inden for revolutionerende digital og virtuel byggeteknologi. acomplir er specialister i præfabrikation, og tror på at skabe en fremtid for komplekst industrielt byggeri, der ikke kun er mere effektiv, men også bæredygtig og minimeret for fejl. www.acomplir.dk

Acomplir ApS
Spinderigade 18H st.
7100 Vejle
Vejle Kommune
Danmark
CVR nummer: DK44414074
P nummer: 1029812620

Kontaktperson

CMJ
Claus Mølgaard Jensen
claus@acomplir.dk

Send til en kollega

0.08