23948sdkhjf

Har afsat små 300 millioner - Aarhus ser nærmere på hurtigbusser

Bliver projektet dyrere end allerede budgetteret, skal kommunen hente penge hos staten

Aarhus Byråd vil høre mere om muligheder for at etablere en hurtigbusforbindelse, også kaldet BRT, på Ringvejen i Aarhus.

Allerede ved budgetforhandlingerne i 2020 blev der afsat 292 mio. kr. til BRT-busser på strækningen. Nu har byrådet så vedtaget en indstilling om at igangsætte skitseprojekt og miljøkonsekvensvurdering (VVM), så Teknik og Miljø i kommunen skal arbejde videre med hurtigbusplanerne.

Og det ser ud til at være timet og tilrettelagt, om få uger er der nemlig ansøgningsfrist for at søge støttekroner til blandt andet VVM-undersøgelser ved Transportministeriet.

– Det har hele tiden været vigtigt for mig at få truffet beslutning om skitseprojekt og VVM i tide til, at vi kan søge om statslig medfinansiering af begge dele. Det kan vi nu, udtaler Teknik og Miljø-rådmand Nicolaj Bang i en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune.

Hvad er BRT?

 BRT er en forkortelse for 'Bus Rapid Transit'. En BRT-bus er en mellemting mellem en almindelig bybus og et letbanetog.

En BRT-bus har som udgangspunkt højere komfort end almindelige bybusser.

BRT-busser kører hovedsageligt i egne vejbaner, og de kan dermed komme nemmere og hurtigere frem end almindelige busser. 

BRT-busser i Aarhus vil køre på el.

Kilde: Aarhus Kommune

– Jeg forventer, at vi får nogle penge til gode og grundige undersøgelser af projektet, så vi kan være klar til at sætte det i gang, hvis vi bliver enige med staten om den endelige finansiering, tilføjer rådmanden.

Med den 10-årige investeringsplan 2024-2033, der blev indgået ved de kommunale budgetforhandlinger i 2020, blev det besluttet at afsætte de ovennævnte 292. mio. kr. til BRT på Ringvejen. Bliver projektet dyrere, har Aarhus Kommune brug for statslig medfinansiering af de ekstra omkostninger.

Kryds til 300 millioner droppet

Byrådets beslutning betyder, at det nu stort set ligger fast, hvor BRT-busserne kommer til at køre, hvis politikerne vel at mærke vedtager og finder finansiering det endelige projekt, når det er klar om nogle år. For de stedkendte kan oplyses, at ruten går fra Oddervej i Skåde til Risskov.

BRT-busserne skal hovedsageligt køre i egen bane væk fra den øvrige trafik, hvorfor de kan køre både hurtigere og med mere stabil frekvens. Det er tanken, at der skal etableres cykelsti langs BRT-sporene de steder, hvor der i dag ikke er cykelsti.

Siden det daværende byråd i oktober 2021 besluttede at fremskynde forundersøgelserne af BRT på Ringvejen, har Teknik og Miljø foretaget analyser, screeninger og kortlægninger af blandt andet grønne værdier og mulige linjeføringer samt muligheden for etablering af såkaldte toplanskryds ved Viborgvej og Silkeborgvej, hvor Ringvejen føres under eller over de tværgående veje.

Toplanskrydsene foreslås skrinlagt, da undersøgelser viser, at krydset ved Silkeborgvej vil koste 300 mio. kr. at etablere og få store negative konsekvenser for adgangen til boligområdet ved Åbyhøjgård.

Det er forventningen, at både skitseprojekt og miljøkonsekvensvurdering er færdige i 2025. Herefter skal VVM’en i offentlig høring. Først derefter skal byrådet tage endelig stilling til, om der skal etableres BRT på Ringvejen.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.125