23948sdkhjf

Arbejdstilsynet har givet stribevis af strakspåbud til Novo Nordisk-byggeri

Arbejdstilsynet har fundet kræftfremkaldende støv og stoffer samt mangel på alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr på Novo Nordisks byggeplads i Kalundborg

Arbejdstilsynet har siden nytår været på 14 kontrolbesøg på Novo Nordisks byggeplads i Kalundborg, og her har myndigheden fundet så kritisable forhold, at tilsynet ligefrem kalder det livsfarligt.

Det skriver branchemediet MedWatch.

”Der er en betydelig fare for alvorlig personskade som fx amputation eller skade med døden til følge. Derfor får I et strakspåbud,” skriver Arbejdstilsynet på baggrund af et besøg på byggepladsen den 6. maj i år.

Det viser en aktindsigt, som MedWatch har fået i myndighedernes tilsyn med pladsen.

Blandt andet besøget den 6. maj medførte flere forskellige såkaldte strakspåbud, som skal bringes i orden, før arbejdet på pladsen efter reglerne må genoptages.

Blandt andet påtaler Arbejdstilsynet, at gående håndværkere og store køretøjer gik og kørte rundt mellem hinanden.

”Jeres plan for sikkerhed og sundhed på byggepladsen er mangelfuld, da den ikke lever op til reglerne i bekendtgørelse om bygherrens pligter. Vi vurderer, at der kan være en sammenhæng mellem manglerne og de konstaterede arbejdsmiljøproblemer på byggepladsen,” skriver Arbejdstilsynet.

Den 16. maj brød en stor brand ud på byggepladsen, og MedWatch har blandt andet beskrevet, hvordan interne referater fra sikkerhedsmøder på byggepladsen viser, at der på det tidspunkt ikke fandtes en klar evakueringsplan eller førstehjælpsudstyr på byggepladsen.

- Arbejdsmiljøreglerne siger, at det skal der være. Det gør man også normalt på de store pladser, så det undrer mig rigtig meget ved sådan en stor virksomhed, at det ikke sker. Specielt når der er sket en ulykke, fortalte Lene Faber Ussing, der er viceinstitutleder for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet til MedWatch.

Hun undrede sig over, at det i referater flere uger efter branden stadig ikke var bragt i orden.

- Når det er så stor en byggeplads, er det højst sandsynligt ulovligt, vurderede Christian Koch, professor og sektionsleder for Institut for Teknologi og Innovation på Syddansk Universitet.

I påbuddet efter kontrolbesøget den 6. maj understreger Arbejdstilsynet, at Novo Nordisk blandt meget andet skal dokumentere over for myndigheden, at byggepladstegningerne fremover indeholder flugtveje samt alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr.

Arbejdstilsynet kræver dokumentationen senest 31. maj, men ifølge et internt referat af et sikkerhedsmøde på byggepladsen den 3. juni, arbejder man fortsat på at etablere et effektivt advarselssystem, sørge for et tilstrækkeligt antal udgange fra pladsen og afholde en evakueringsøvelse, ligesom Novo Nordisk på mødet gentager en tidligere intention om at få et evakueringssystem på plads hurtigst muligt.

Novo Nordisk har over for MedWatch afvist at kommentere de mangelfulde forhold på byggepladsen, som fremgår af de interne referater.

”Virksomheden påbydes at udbedre manglerne i planen for sikkerhed og sundhed. I skal efterkomme påbuddet straks,” understreger Arbejdstilsynet i et af dets påbud til Novo Nordisk, hvor myndigheden også kritiserer, at der ikke er en klar ansvarsfordeling på byggepladsen.

”Det fremgik ikke af planen for sikkerhed og sundhed hvem, der til ethvert tidspunkt skulle tilvejebringe, vedligeholde og fjerne de planlagte fælles sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne og eventuelle fælles velfærdsforanstaltninger samt sørge for orden og ryddelighed,” står der i et af de i alt seks strakspåbud, som Novo Nordisk har fået på byggepladsen siden nytår.

Ved et andet kontrolbesøg på byggepladsen den 24. april fandt Arbejdstilsynet områder på byggepladsen, som var fyldt med farligt støv, hvor samtlige håndværkere på området havde masker hængende under mund og næse, som derfor ikke havde nogen beskyttende effekt.

Det kalder myndigheden ”sundhedsmæssigt uforsvarligt”, da støvet ifølge Arbejdstilsynet kan medføre alvorlige sygdomme som KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom), stenlunger og kræft i luftvejene.

Der blev også brugt byggematerialer med farlige stoffer, isocyanater, som er mistænkt for at være kræftfremkaldende, og som efter reglerne skal udskiftes med tilgængelige ufarlige materialer.

MedWatch har tidligere beskrevet, hvordan branden på byggepladsen blev antændt den 16. maj af illegale håndværkere på byggepladsen, som lagde tagpap på en bygning på pladsen, selvom de hverken var certificeret til arbejdet med åben ild eller havde gyldige arbejdstilladelser til Danmark.

Arbejdstilsynet understreger over for MedWatch, at myndigheden også kontrollerer for illegalt arbejde under sine kontrolbesøg på byggepladsen i Kalundborg.

”Arbejdstilsynet har løbende som en del af vores kontroller fokus på social dumping. Der var en fælles indsats den 8. februar med politiet, Skat og Siri med særlig fokus på social dumping,” skriver Arbejdstilsynet i en mail, men indsatsen har altså ikke modvirket tilstedeværelsen af illegalt arbejde på pladsen midt i maj.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078