23948sdkhjf

Disse projekter er i spil til årets Brolæggerpris

Dommerkomitéen i Brolæggerlauget har indstillet tre kandidater til Brolæggerprisen.
Kongensgade i Esbjerg er nomineret for sin smukke og sanselige granitbelægning, og i Vejle har veludførte belægninger på byens torv fået komiteens bevågenhed, mens en opdagelse af værdifulde brosten under asfalten i Linnésgade og Rømersgade i København førte til ny projektering til gavn for miljøet.

Kongensgade i Esbjerg

Én million granitsten og seks års arbejde ligger bag renoveringen af den omtrent en kilometer lange Kongensgade samt sidegader. Nu har brolæggerne sat den sidste sten, arbejdet er fuldendt, veludført og borgerne i Esbjerg har fået en gågade, der taler til sanserne.

Granitbelægningen er en fortolkning af Vadehavets mønstre af strømribber i sandbunden, og motivet gennemføres ved at variere granitstenenes farve, størrelse, overflade samt belægningens fald.

Ved hjælp af små niveauspring i belægningen sikres en effektiv afvanding. Låsebånd - granitsten som er støbt og nedsænket både på tværs og på langs af gaden - sikrer, at belægningen ikke skrider. Den øvrige belægning er sat i grus, og vil med tiden blive jævn med låsebåndene, i takt med at den belastes.

Vadehavstemaet ses tydeligt i indretningen af gaden. Bænkene er udformede som bølger, marehalmen er hentet ind og står i de nye planteinstallationer, og gule ravklumper lyser op i gaden. Lege- og aktivitetsområder følger ligeledes det maritime tema.

Gaderummet er fortsat symmetrisk opbygget med en trafikzone i midten, udstillings- og inventarzone på begge sider og en gangzone langs butiksfacaderne.

Landskabsarkitekt Preben Skaarup har tegnet projektet, mens entreprenørfirmaet Arkil-Stürup har udført den nye belægning.

Om Brolæggerprisen
Brolæggerprisen uddeles til en bygherre, rådgiver eller arkitekt, der med et eller flere projekter har vist nytænkning og iderigdom i forbindelse med belægningsarbejdet.
Dommerkomitéen lægger vægt på kreativitet, valg af materiale og den håndværksmæssige kvalitet, og derudover skal bygherren have udført et kvalificeret tilsyn.
Med prisen følger 25.000 kr.

Rådhustorvet i Vejle

Det nye Rådhustorv bygger på et ønske om at skabe en plads til endnu flere mennesker på byens vigtigste torv og samtidig genskabe det udtryk, som torvet havde tilbage i 30’erne; en stor, åben plads uden trapper og niveauforskelle.

Derfor er det nye torv udformet som en jævn, hældende flade belagt med brosten, som strækker sig fra facade til facade. Det samlende tæppe af granit sikrer fri færdsel for bløde trafikanter og udgør samtidig et solidt underlag for den gennemkørende biltrafik.

Et vandkunstværk, skabt af billedkunstner Jesper Rasmussen, er integreret i belægningen. Værket består af tre aflange, lave spejlbassiner, der hver leder vandet ned til resonansbrønde, hvorved der generes dybe, rumlende lyde, som giver en forestilling om rummet under torvet.

Brolægningsentreprenøren har genbrugt granitsten fra den eksisterende belægning og supplerede med nye. De gamle brosten er taget op og skåret til, så en mere tilgængelig flade tilvejebringes. Derudover genbruges sokkelsten fra én af Vejles ældste bygninger, der blev opdaget i forbindelse med udgravningen til torvet.

Arkitektfirmaet Schønherr har skitseret, projekteret og ført tilsyn, mens entreprenørfirmaet Østergaard A/S har udført projektet.

Linnésgade og Rømersgade i København

Renoveringen af Linnésgade og Rømersgade, to små gader i indre København mellem Botanisk Have og Torvehallerne på Israels Plads, har til formål at øge begrønningen, samtidigt med at gaderne skal rumme plads til ophold og forbedrede forhold for cyklister og gående.

Brostensbelægningen i fortovet er blevet fremhævet og gjort bredere langs hele forløbet. Ved Torvehallerne er der sket en omdisponering af gaderummet, som ligeledes fremhæver det eksisterende brostenstæppe.

Den oprindelige tanke var at asfaltere vejene i Linnésgade og Rømersgade samt at genbruge brosten på P-pladser i de to gader, men da Københavns Kommune under projekteringen fik foretaget boreprøver viste det sig, at asfalten gemte på den oprindelige brostensbelægning. Stenene kunne genbruges, og ud over at kommunen gav miljøet en hjælpende hånd og sparede CO2, opnåede man ligeledes et bedre projekt, idet man kunne holde koten ved at reetablere brostensbelægningen og derved undgå, at skulle fræse asfalt af.

I de to gader er knap 1.200 kvadratmeter brosten genbrugt, mens omtrent 50 kvadratmeter gamle og slidte brosten er hentet fra Københavns Kommunes lager.

Kommunen har benyttet Sweco Architects som hovedrådgiver, Gottlieb Paludan Architects har stået for udformning af skitser, mens brolægningsentreprenør Hougaard Svendsen, Scheller Hougaard & Petersen A/S har udført belægningsarbejder.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
JOB i FOKUS
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.125