23948sdkhjf
Del siden
Tilbydes

Garantierklæring

Udløber
31. december 2030

På opfordring kan Indulak udstede garantierklæring. Dette udstedes individuelt til de enkelte byggerier, og hver sag bliver tildelt eget batchnummer. Udstedelsen kræver følgende:


1. Indulak skal informeres i god tid før lakeringen.
2. Der stilles følgende krav til aluminiumskvaliteten:
Aluminiumsprofiler skal være af min. kvalitet AlMgSi 0,5 – 5, AlMgSi 1 (AA606063/DIN 1725)
Aluminiumsplader skal være af min. kvalitet AlMg 1 - AlMg 3, Al 99,5 og Al Mn
3. Ved levering af emner til forarbejdning skal der påføres følgesedlen/ordren garantinummer og adresse på byggeriet.
4. Der gives ikke garanti på emner, der først er eloxeret/lakeret eller afstrippet.
5. Deres garanti vil følge byggeriet. Såfremt overskydende emner benyttes til andre byggerier, er disse ikke dækket af garantien.
6. Indulak giver ikke garanti, hvis der anvendes flere leverandører til det samme byggeri.
7. Indulak vil efter fakturering fremsende kvalitetssikringsskemaer, garantiåremål, batch og rekvisitionsnummer.
8. Indulak kan give op til 25 år garanti på overfladebehandlingen af aluminium, hvis der anvendes en speciel pulver.

​Garantien dækker i henhold til Indulaks salgs- og leveringsbetingelser.

​Nedenfor ses et eksempel på en garantierklæring:

Garantierklæring

Efter Deres anmodning om en 5 års garanti for holdbarhed af pulverlakering udført af Indulak A/S til Deres ordre: _____
Skal vi fremkomme med følgende:

​Den af Indulak A/S udførte forbehandling er efter DIN 50939, GSB (D).

​Lakeringen er udført med en polyester pulverlak, fremstillet og testet efter de højeste standarder.

Lakeringen opfylder alle krav i BS6496:1986, GSB (RAL). Tests udført på test steder i Florida, Europa, Thailand, og Midt-østen, samt med accelererede laboratorietests viser, at vejrbestandighed af lakeringen opfylder kravene til pulverlak i BS 6496.

​Udgangsglansen er minimum 77 +/- 10 Gartner 60 grader. Et eventuelt fald i glansen vil være jævnt, og således ikke forringe produktets dekorative udseende. Lysægtheden skal være 7 eller højere målt efter DIN 54003 eller efter ISO 105-1978/801.
En eventuel farveændring vil være jævn, og således ikke forringe produktets dekorative udseende.

​Vejrbestandigheden skal være 4 eller højere i gråskalaen målt efter DIN 5401 (Weather o meter 1600SD) eller ISO 105-1978/A02. Garantien gælder i 5 år regnet fra montering, dog max 6 år regnet fra belægningsdatoen, hvorfor Indulak A/S, i det omfang der indenfor den omhandlede periode konstateres fejl ved lakeringen, udbedrer denne på pladsen uden omkostninger for Dem.

​Reklamation under garantien skal ske skriftligt umiddelbart efter, en fejl er konstateret.

Der tages forbehold for begrænsninger i garantien, såfremt emnerne bliver udsat for usædvanlige miljømæssige påvirkninger i ovenfor angivne periode. Ved usædvanlige miljømæssige påvirkninger forstås bl.a., at emnerne udsættes for temperaturer ud over 70 grader celsius, emnerne er placeret i nærheden af industri, som har særligt aggressive udslip, eksempelvis nitrøse og klorholdige gasser, eller såfremt emnerne er placeret inden for en afstand af 500 meter fra saltvand.

​Det er en forudsætning for garantien, at vedligeholdelsesvejledningen overholdes.

​Indulak A/S
Peter Lynge Jensen

Direktør​

Indulak A/S
Klintevej 6
8653 Them
Silkeborg Kommune
Danmark
CVR nummer: DK59647717
P nummer: 1002101395

Kontaktperson

PLJ
Peter Lynge Jensen
Direktør
plj@indulak.dk

Send til en kollega

0.063