23948sdkhjf

Uvildig rådgivning om brandsikring giver mulighed

Tilbydes
Udløber
14. marts 2025

Sikkerhed og tryghed i tilfælde af brand er grundlæggende funktionskrav til dansk byggeri. DBI’s brandtekniske rådgivere kan sikre, at byggerier opfylder såvel beredskabs- som byggelovgivningen samtidig med, at særlige ønsker til arkitektur og design tilgodeses.

Ved indførelse af funktionsbaserede brandkrav i dansk byggeri og den efterfølgende myndighedsbehandling stilles der i langt højere grad krav til den brandtekniske dokumentation – både i omfang og kvalitet.

Større fleksibilitet i bygningsreglementets brandkrav kombineret med nyskabende og utraditionel arkitektur er en stor udfordring for de fleste bygherrer. Det kræver specialviden, hvis man for alvor skal udnytte den fleksibilitet, der nu ligger i lovgivningen - og ikke mindst som følge af den imødekomme de større krav til dokumentation af brandsikkerheden.

Tager I DBI’s brandrådgivningsafdeling med på råd, får I adgang til den nyeste viden inden for brandteknik og brandsikring samt omfattende erfaring fra byggeprojekter. DBI’s brandtekniske viden sikrer, at byggerier opfylder intentionerne i bygge- og beredskabslovgivningen sideløbende med, at ønsker til arkitektur og funktion tilgodeses.

Bygninger skal være brandsikre
Der er nu lagt op til en mere specifik beskrivelse af den strategiske håndtering af brandsikkerheden i den konkrete bygning, hvor der efterfølgende kan være behov for en teknisk eftervisning. Da brandsikkerheden skal opretholdes i hele bygningens levetid, vil der ofte skulle udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesplan for den konkrete bygning. Hele processen bevirker, at den konkrete bygnings brandsikkerhed er samlet i én brandmanual, som følger bygningens etablering og driftsperiode.

Allerede i skitsefasen bør der udarbejdes en overordnet strategi for brandsikkerheden i bygningen. Brandstrategien bør forelægges myndighederne i forbindelse med de indledende møder om byggeriet. Ved møderne fastlægges det lovmæssige grundlag for byggeriet, herunder processen for den brandtekniske dimensionering.

Brandsikkerheden i et byggeri skal dokumenteres
Lovgivningen kræver, at brandsikkerheden i et byggeri skal dokumenteres. Det gælder både ved nybyggeri og ved ombygning til nye anvendelsesformål. Projekter med nyskabende og utraditionel arkitektur kræver ofte, at der udføres en brandteknisk dimensionering, som dokumenterer, at sikkerhedsniveauet i bygningen er tilfredsstillende. I den type projekter udarbejder DBI typisk brandsikringsbeskrivelser inklusive brandstrategier med forslag til alternative brandsikringsprincipper og tiltag, så det samlede sikkerhedsniveau for brandsikkerheden dokumenteres.

Den optimale løsning
Det er altid en god investering at inddrage DBI tidligt ved renoverings- og nybygningssager - helst allerede i projekteringsfasen. Når der tages hensyn til brandsikkerheden tidligt i projektforløbet undgås det som regel, at nødvendig brandsikring griber forstyrrende ind i funktion og design. Det er endda vores erfaring, at der ofte er penge at spare ved at kortlægge samtlige muligheder og kombinationer i de indledende faser.

Gør som Den Blå Planet og NCC
DBI tilbyder brandteknisk rådgivning fra A-Z og løser årligt ca. 500 opgaver for bl.a. arkitekter, entreprenører, ingeniører, virksomheder og myndigheder. Vi har hjulpet Den Blå Planet, NCC og mange andre med at få styr på brandkrav og brandsikkerhed.

Læs mere om DBI's brandrådgivning her.

 

 
Udbyder
DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Danmark

Telefon: +45 36349000


Se hjemmeside
Se flere kompetencer
Se hele profilen
Kontakt udbyder

Send til en kollega

0.173