23948sdkhjf
Del siden
Annonce

Jysk Trykprøvning A/S tester DNU ved Skejby Sygehus i henhold til energiklasse 2020

Jysk Trykprøvning A/S har et tæt samarbejde med Rådgivergruppen DNU I/S, i forbindelse med trykprøvning af Det Nye Universitetshospital.

Forberedelsen af testen, herunder om bygningen er klar, hvor mange medarbejder der skal allokeres til opgaven, eller andre udfordringer, som kan have betydning for testen, klares før testen i tæt samarbejde projektlederne. Forberedelsen er med til at sikre at bygningen blokeres i kortetes mulig tidsrum.

Inden Jysk Trykprøvning A/S skal teste en bygning på DNU, bruges dagtimerne på klargøring, dvs. diverse afdækninger samt opsætning af udstyr, opbygning af eventuelle interimslukninger.

Efter håndværkerne har forladt pladsen, går trykprøvningen i gang og bygningen gennemgås for eventuelle utætheder. Alle vinduer, døre, installationer og konstruktionssamlinger tjekkes for utætheder.

For stort eller for småt?

Jysk Trykprøvning A/S har endnu ikke mødt en opgave der var for stor eller for lille. Det handler om at have den rigtige tilgang og det rigtige udstyr.

Flere bygningsafsnit i den nordlige og sydlige fløj af DNU er allerede trykprøvet. Dertil er flere operationsstuer på 12-70 m², hvor formålet er at sygedomsfremkaldende bakterier ikke kan vandre mellem operationstuerne.

Energiklasse 2020

En trykprøvning efter energiklasse 2020, betyder at utætheden ved 50 Pa (svare til en vindpåvirkning på 10-12 m. pr. sekund) ikke må overstige 0,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal.

Vi møder stadige fordomme om at, det er umuligt at bygge så tæt og man kommer til at opholde sig i plastikposer.

  1. I utætte bygning, kommer den ”friske” luft gennem byggematerialer, hvilket kan være sygdomsfremkaldende. Ved tæt byggeri med varmegenvindingsanlæg sikres frisk luft hele døgnet og der spares på opvarmningsudgifterne, da varmen fra udsugningsluften, udnyttes til opvarmning af frisk luft
  2. Tæthedsresultatet indregnes i energimærket. Der spares meget på energiforbruget, hvilket betyder lavere driftsudgifter og mindre CO2-udslip, så miljøet skånes

Muligheden for at bygge tæt, hænger i høj grad sammen med design og materiale valg, herunder tæthedsmulighederne ved gennemføringer i klimaskærmen og hænder og hoved som udfører byggeriet. Det anbefales at de byggetekniske valg, f.eks. montering af facadepartier, samlinger af bygningsdele m.f. trykprøves meget tidlige byggefase, resultatet anvendes til at aftale/udarbejde, udførelsesbeskrivelser. Hvis entreprenøren skifter håndværkere team på byggeopgaven, kan det anbefales udførelsesbeskrivelser (omkring tæthed) overleveres omhyggeligt.

Jysk Trykprøvning A/S
Møllevej 4A
8420 Knebel
Syddjurs Kommune
Danmark
CVR nummer: DK30358678
P nummer: 1013124333

Kontaktperson

Vivi Gilsager
Direktør, bygningstester, energikonsulent
+45 40172342 vivi@trykproevning.dk

Send til en kollega

0.047