23948sdkhjf

Forsøgsprojekt knækker kollisionskurven

Ved at sætte tidligt ind, og inddrage flere end blot projektlederniveauet, kan man komme i mål med kollisionsfrie bygningsmodeller, viser forsøgsprojekt.
Der er både tid og penge at spare ved at opdage potentielle fejl og mangler, inden man står på byggepladsen. Derfor har Bygningsstyrelsen besluttet at sætte særligt fokus på kollisionskontrol under byggeriet af et nyt laboratorium på Aalborg Universitets afdeling i Esbjerg.

Forsøget gennemføres i samarbejde med Rambøll, Midtconsult og Exigo og har betydet systematiske kollisionskontroller hver 14. dag med efterfølgende dialog og opfølgning på virtuelle møder. Resultatet er, at Bygningsstyrelsens udbud har meget få alvorlige kollisioner. Forventningen er, at det kan spare tid og penge i reducerede kollisioner, når byggeriet er i gang.

- Det er en proces, der skal være en fast del af den løbende planlægning og projektering. Umiddelbart kunne det betragtes som en ekstra arbejdsbyrde, men de relativt få ekstra timer, som bruges i forhold til den traditionelle kvalitetetssikring, er helt klart godt givet ud, siger Max Dahl fra Midtconsult.

Markant færre kollisioner
I kollisionskontrollerne undersøges, om der er uhensigtsmæssige sammenfald mellem eksempelvis installationer i bygningen; om der for eksempel går et vandrør gennem en ventilationsskakt. Exigos metode til kollisionskontroller har ifølge Bygningsstyrelsen vist en reduktion i antallet af kollisioner på cirka 90 procent.

- Ved at sætte ind tidligt og inddrage flere end blot projektlederniveauet kan man komme i mål med kollisionsfrie bygningsmodeller – det er første gang, hvor vi ser, at det er lykkedes reelt at knække kollisionskurven før et udbud, siger Kristian Birch Pedersen fra Exigo.

4D-simulering har givet overblik
Som et supplement til den traditionelle udbudstidsplan har Bygningsstyrelsen valgt at udføre en 4D-simulering over byggeriet og de forskellige etaper. En 4D-simulering viser udviklingen i byggeriets udførelsesfase i 3D med tid som den fjerde dimension, og simuleringen giver et hurtigt og mere retvisende overblik over projektet – ikke mindst for de bydende entreprenører.

Projektet i Esbjerg er udbudt med mængder. Derfor har det været vigtigt at få samtlige bygningsdele i 3D-modellen klassificeret fra starten, således at de rigtige mængder kan trækkes ud af modellen og entreprenørerne derved kan give den rigtige pris, forklarer Kristian Birch Pedersen.

Jo længere projekteringen skrider frem, desto mere kompleks bliver modellen. Derfor er det vigtigt at få alt klassificeret fra start. I slutspurten op til udbuddet, hvor fejl let kan opstå, har processen omkring 4D-simuleringen hjulpet til at kvalitetssikre mængderne. Her kobles tilbudslister, model og tidsplan nemlig sammen, hvilket giver et godt overblik.

- 4D-simuleringen er et rigtig godt værktøj for alle parter, der giver et hurtigt overblik over det kommende projekt. Interesserede bydere kan for eksempel bruge udbudstidsplanen til at vurdere, om projektet ser realistisk ud og det er derved med til at fjerne usikkerheden. For bygherre er risikoen for uforudsete ekstraudgifter også reduceret, idet materialet er langt mere præcist. Det har en kæmpe værdi for alle parter, siger Kristian Birch Pedersen.

Bygningsstyrelsen afventer med store forventninger at kunne se de to initiativer bære frugt og forventer at fortsætte med at arbejde med digitalisering i form af 4D-tids- og risikostyring under udførelsen.

Fakta
Det nye laboratoriebyggeri til Aalborg Universitet indeholder 4.500 m2 nybyggeri og renovering af 1.000 m2 eksisterende byggeri. Det forventes, at nybyggeriet går i gang i februar 2014 og står færdigt i sommeren 2015. Herefter påbegyndes renoveringen.

Projektet udbydes som begrænset udbud med prækvalifikation. Prækvalificeringen blev afgjort den 11. november, og der er licitation den 16. december.

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Kunde: Aalborg Universitet
Rådgiver: Rambøll Arkitektur, Landskab og Proces
Underrådgiver: Midtconsult
Rådgiver i forbindelse med 3D og 4D: Exigo
Arkitekt: Witraz + Wiberg Arkitekter
Kommenter artiklen (1)
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.172