23948sdkhjf

Ekstra penge i spil: Det skal få nordjysk supersygehus på rette spor

Efter det sidste år stod klart, at økonomien og tidsplanen i byggeriet af det ny universitetshospital i Aalborg er udfordret, blev projektet i september underlagt skærpet tilsyn af Sundheds- og Ældreministeriet.

Nu ligger resultatet af en uvildig gennemgang af projektet klar.

I et samarbejde mellem Region Nordjylland, Sundheds- og Ældreministeriet og revisionsfirmaet BDO, den uvildige kontrolinstans eller Tredje Øje, er der enighed om en række initiativer, der skal holde projektet på rette spor. Det oplyser Region Nordjylland fredag i en pressemeddelelse.

Der indføres en prognosemodel, som månedligt opdateres og fremlægges for ministeriet. Modellen er taget i brug og skal skaffe et løbende overblik over projektets status – både tidsplan og finansiering – og prognoserne supplerer de kvartalsvise rapporter, som siden byggeriets start er lavet af Tredje Øje. 

På nuværende tidspunkt tegner der sig et ikke-finansieret merforbrug på 250 millioner kr., og prognosemodellen løser ikke i sig selv udfordringerne, men betegens som et kraftigt værktøj til at kortlægge de centrale problemstillinger og styre uden om dem i tide. 

- Vi tager situationen meget alvorligt, og den økonomiske ubalance understreger behovet for, at vi øger styringen, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S) i pressemeddelelsen. 

Muligvis flere penge

Sundheds- og Ældreministeriet har godkendt rapporten og er indforstået med, at der nu kigges på mulighederne for at skaffe supplerende finansiering til projektet. Et muligt tiltag er at overføre ubrugte midler fra en pulje til it og apparatur - ifølge den eksterne undersøgelse en på 84 mio. kr. - til byggeprojektets håndværkerudgifter. 

Andre muligheder for supplerende finansiering bliver også undersøgt.

Blandt andet overvejes det, om Region Nordjylland skal overtage en del af byggeomkostningerne til Servicebyen, som forsyner hospitalet. Det vil betyde, at kvalitetsfondens andel af omkostningerne kan reduceres.

Er kommet ekstra bemanding 

Desuden er der taget skridt til at forstærke styringen på både byggepladsen og i projektledelsen med ekstra bemanding, som skal sikre, at konflikter bliver håndteret hurtigt og effektivt. Desuden skal en tættere opfølgning på møder mellem byggeriets parter rydde forhindringer af vejen og sikre fremdrift i byggeriet. 

Blandt de initiativer, som er taget, kan nævnes, at regionen i 2019 anlagde en voldgift mod totalrådgiver om mangelfuld projektering, som efter regionens opfattelse har medført væsentlig forsinkelse af arbejdet. 

Foruden de mange faste byggemøder har projektledelsen etableret supplerende faste møder med deltagelse af bygherre, byggeledelse og totalrådgiver, som i et dialogbaseret forum skal bane vejen fremad mod et hospital, der åbner for patienter i slutningen af 2022. 

Revisionsfirmaet påpeger i sin rapport, at der i den sidste fase af byggeriet er et udtalt behov for tydelig kommunikation og afstemning af forventninger. Flere aktører er involveret i commissioning - kvalitetsstyring og test af anlæg - samt aflevering og driftsstart, og det kræver planlægning, lyder opfordringen. 

Nyt Aalborg Universitetshospital og Tredje Øje-undersøgelsen

Undersøgelsen af projektets Tredje Øje-funktion (BDO) er gennemført i efteråret 2020 og baserer sig på oplysninger fra bygherres projektledelse, interview med byggeriets øvrige parter samt erfaringer fra andre kvalitetsfondsprojekter.

Det Tredje Øje har haft til opgave som uafhængig part at vurdere risici og pege på handlemuligheder.

Det Tredje Øje er forvejen inde over hospitalsbyggeriet i Aalborg. På vegne af regionsrådet kontrollerer Tredje Øje processen i kvalitetsfondsbyggeriet Nyt Aalborg Universitetshospital. Seneste rapport kan læses her.

Byggeriet af det ny universitetshospital i Aalborg Øst er inde i den afsluttende fase, og de første patienter skal efter planen tages imod i slutningen af 2022. Forventet fuld indflytning er i 2023.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.158