23948sdkhjf

Forvandler renseanlæg til ”skønt naturområde”

Regnvandsbassiner og nye gangstier skal forvandle et 220.000 kvm areal ved aarhusiansk renseanlæg til grønt område

Der kan komme til at ske markante ændringer i et cirka 22 ha stort område i Aarhus-bydelen Viby, som strækker sig fra motorvejen over Viby Renseanlæg og til det grønne område Vårkjæret nord for Vårkjærparken.

Aarhus Byråd har vedtaget et forslag til en lokalplan, der åbner for store bassiner til håndtering af regnvand fra Viby-området og nye gangstier, som binder Vårkjærparken sammen med stisystemet ved Brabrand Sø.

- Et nyt stort, grønt vådområde vil gøre os i stand til at håndtere meget mere regnvand end i dag, og projektet vil på sigt forvandle det nuværende renseanlæg til et skønt naturområde, der bliver tilgængeligt for aarhusianerne, siger Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø, i en pressemeddelelse.

Hele området omkring Viby Renseanlæg var oprindeligt våd eng, men det blev drænet og tørlagt i forbindelse med byudviklingen. I dag er området truet af oversvømmelser.

En ny lokalplan for området udstikker bestemmelser for, hvordan gangstier og regnvandsbassiner skal se ud, så de passer ind, og planen har fokus på at sikre en høj herlighedsværdi og områdets grønne karakter.

Går i gang i foråret 2025

Aarhus Vand er drivkraft i forvandlingen af området. Det er også forsyningsselskabet, der står for den aktuelle adskillelse af regn- og spildevand flere steder i Aarhus Kommune, herunder i Viby. Og den adskillelse øger kun behovet for bassiner til lokal håndtering af regnvand. 

Ja til lokalplan for nyt grønt vådområde i Viby

Aarhus Byråd har sagt ja til forslag til lokalplan 1175.

Lokalplanen udlægger et areal i Viby til teknisk anlæg i form af regnvandsbassiner, fastholder Vårkjæret som bypark, sikrer mulighed for fortsat drift af Viby Renseanlæg indtil nedlæggelsen og sikrer offentligt tilgængelige gangstier gennem området efter nedlæggelsen af Viby Renseanlæg.

Lokalplanen er i overensstemmelse med helhedsplanen ’Bedre by i Viby’ men ikke med kommuneplanens konkrete rammer. Derfor vedtog byrådet også kommuneplan tillæg 125, som muliggør teknisk anlæg i form af regnvandsbassiner i en landzone.

Lokalplanen for området ved Viby Renseanlæg var i forudgående høring i 2021. Der kom syv overvejende positive bemærkninger – ideer er siden forsøgt indarbejdet i projektet.

Kilde: Aarhus Kommune

- Med denne beslutning har byrådet sikret, at der bliver plads til mere regnvand i Viby, samtidig med at der skabes nye, rekreative forbindelser for borgerne i Viby til området omkring Brandsøen, siger Anne Laustsen, fagchef for klimatilpasning i Aarhus Vand, om byrådets beslutning.

Hvis alt går vel, kan Aarhus Vand sætte gang i forvandlingen af området i foråret 2025.

I første omgang er det området mellem motorvejen og Viby Renseanlæg, der får regnvandsbassiner. Der kommer i samme ombæring til at ske ændringer i Vårkjæret, der gør den mere indbydende at besøge.

Områdets helt store regnvandsbassin, som skal være, hvor Viby Renseanlæg er i dag, kan først etableres, når Aarhus ReWater, rense- og ressourceanlægget, som er på tegnebrættet ved Tangkrogen ved Aarhus havn, er bygget og i drift. Også først da bliver Vårkjærparken med gangstier forbundet til stisystemet ved Brabrand Sø. 

Derfor er det ifølge kommunen for tidligt at spå om, hvornår området i Viby kan stå helt færdigt.

Se nøgletal for:
Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094