23948sdkhjf

Kunstig kæmpe-ø i København bliver grøn

Hovedstadens nye bydel Lynetteholmen er nu i offentlig høring. Transportminister Benny Engelbrecht (S) kalder den afgørende for at stormflodssikre København

Københavnerne inviteres nu til at få et nyt og detaljeret indblik i, hvordan etableringen af den kunstige ø Lynetteholm skal foregå, og hvordan Københavns nye landområde vil påvirke omgivelserne.

Fra i dag mandag og frem til 25. januar 2021 er der offentlig høring om den såkaldte miljøkonsekvensrapport.  

Med rapporten er der taget endnu et skridt i arbejdet med Københavns nye bydel, Lynetteholm, der frem mod 2070 vil rejse sig i Københavns Havn mellem Nordhavn og Refshaleøen.

Lynetteholm skal med sin placering og et areal på 2,8 kvadratkilometer bidrage til at sikre byen mod stormflod fra nord og gøre plads til cirka 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser.

Og når nye metro- og vejforbindelser etableres til bydelen, kan det også være med til afhjælpe den stigende trængsel på vejene i andre dele af byen.
 
Før byudviklingen på Lynetteholm kan sættes i gang, skal der ved jordopfyld etableres et nyt stykke land i Københavns Havn, hvilket skal godkendes ved lov i Folketinget.

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har i dag sendt miljøkonsekvensrapporten for etableringen af Lynetteholms landområde i offentlig høring.

Ifølge Licitationens oplysninger bliver andelen af grønne områder 40 pct. større end oprindeligt planlagt. 

Overborgmester Lars Weiss (S) ser den nye bydel som en afgørende brik i fremtidssikringen af København:
 
- For mig er Lynetteholm selve fundamentet for, at vi kan videreudvikle København. Den vil give plads til nye boliger, så vi ikke behøver at bygge på hver en grøn plet i den eksisterende by. Den vil sikre, at der er nok boliger til de mange nye indbyggere, så vi kan holde boligpriserne i ro og bevare København som en by med plads til alle indkomster, siger han i en pressemeddelelse.

- Den vil få et kæmpestort grønt kystlandskab og sikre, at københavnerne også i fremtid får adgang til natur og hav. I dag tager vi endnu et vigtigt skridt frem mod realiseringen af Lynetteholm, og jeg synes, at det er et flot og grundigt arbejde, der er lagt frem fra By & Havn. Jeg glæder mig til at høre de input og ideer, der nu kommer fra københavnerne, tilføjer overborgmesteren.

 
Transportminister Benny Engelbrecht (S) opfordrer alle interesserede til at deltage i høringen:
 
- Jordopfyldningen vil være et helt afgørende led i stormflodssikringen af København, som vil give tryghed for byens borgere og beskytte vigtig infrastruktur. Det er en stor og vigtig opgave, og med Lynetteholmen bliver der også åbnet en række muligheder for både København og kommunerne omkring. Derfor er det også vigtigt at borgerne og alle interessenter nu engagerer sig og bruger de muligheder for information og indflydelse, som høringen giver, siger Benny Engelbrecht. 
 
Så tæt på virkeligheden som muligt
Det er i miljøkonsekvensrapporten blandt andet blevet grundigt undersøgt, hvilke konsekvenser etableringen af Lynetteholm vil have for natur og miljø, samt hvordan den eksisterende by påvirkes af transporten af jord, som skal bruges til at skabe det nye landområde.  Det skal sikre, at beslutningen om Lynetteholm kan træffes på et oplyst grundlag, fortæller Anne Skovbro, adm. direktør i By & Havn:
 
- Vi har lyttet til de input, der er kommet fra københavnerne, eksperter og faglige organisationer og på denne baggrund justeret projektet til. For det er uomtvisteligt en stor og kompliceret opgave at anlægge en ny halvø i København. Og det skal gøres grundigt. Transporten af jord til Lynetteholm har været en højt prioriteret sag, hvor vi har vendt hver en sten. Naboernes bekymring for lastbiltrafikken har været en tungtvejende grund til, at vi i stedet vil etablere en helt ny transportvej væk fra beboelse, og samtidig er det også den mest klimavenlige løsning, siger hun.


Med miljøkonsekvensrapporten, som nu er sendt i høring, får alle københavnere og øvrige interessenter mulighed for igen at deltage i miljøvurderingen af Lynetteholm. Og høringssvar vil også denne gang kunne føre til justeringer og forbedringer af projektet, inden Lynetteholms såkaldte anlægslov bliver forelagt for Folketinget.
 

By & Havn inviterer 5. januar til tre tematiske informationsmøder, hvor alle københavnere er velkomne til at deltage, på grund af Covid-19 primært via Facebook, hvor der live-streames fra høringen.

Her kan man få et indblik i miljøkonsekvensrapporten og stille uddybende spørgsmål til eksperterne bag, inden man afgiver sit høringssvar til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.172