23948sdkhjf

Kæmpe projekt tæt på dødsstødet: Hofor forventer nedskrivning på 500 mio. kroner

Problemer med etableringsgodkendelsen og frygten for yderligere klager får nu Hofor til at sætte stort vindmølleprojekt i bero. Selskabet forventer en stor nedskrivning

Opdateret 6. november 2023 med information fra Per Aarsleff Holding.

Det store prestigeprojekt Aflandshage Vindmøllepark er definitivt kørt helt skævt, og det får nu Hofor til at forvente en nedskrivning på 500 mio. kr.

Det oplyser Hofor i en meddelelse, hvor det også fremgår, at den store nedskrivning vil reducere Hofors muligheder for at udvikle andre grønne energiprojekter.

- Vi sætter nu investeringen i Aflandshage-projektet i bero. Projektet vil blive opgivet helt, medmindre det i den nærmeste tid viser sig muligt at fortsætte projektet i en anden form, udtaler Susanne Juhl, bestyrelsesformand i Hofor, i en forberedt kommentar.

Årsagen skal findes i, at det ikke er lykkedes at få tilstrækkelig stor sikkerhed for, at Aflandshage Vindmøllepark vil få etableringstilladelse.

Projektet fik ellers i første omgang etableringstilladelse i november 2022, og projektet var klar til at blive sat i gang. Etableringstilladelsen blev imidlertid trukket tilbage i juli 2023 efter klager over projektet, og siden er der altså ikke kommet en løsning.

Flagermus på spil

Centralt i klagen over projektet står noget så specielt som en flagermus.

Baggrunden for annulleringen af etableringstilladelsen handlede om, hvornår undersøgelserne skulle laves. Resultatet af flagermusundersøgelserne havde ikke indflydelse på opførelsen af møllerne og skulle først bruges, når møllerne kom i drift. Det vil sige, at der ville være tidspunkter, hvor møllerne ville blive stoppet af hensyn til flagermus.

Projektet havde planlagt at gennemføre tællingerne, mens møllerne blev fremstillet og opført, og inden de blev sat i drift. Men Energiklagenævnet gav klager ret i, at tællingerne skulle foregå, før der kunne gives en etableringstilladelse.

Den ophævelse har ifølge Hofor haft store konsekvenser for hele projektet. Det skyldes blandt andet, at Hofor har skullet opdatere projektets miljøkonsekvensrapport med en ny høring. En sådan ville ifølge Hofor også komme med en risiko for, at der i den forbindelse kunne komme helt nye klager.

- Erfaringerne fra Aflandshage-projektet bekræfter behovet for at kigge de samlede myndighedsprocesser i vindmølleprojekter igennem. Vi har i vores projekt oplevet snubletråde, der gør, at vi sætter et ellers klar-og-parat projekt helt i bero. Et projekt, hvor målet også er at beskytte naturen, så flagermus og vindmøller efter vores bedste vurdering kan leve side om side, udtaler Susanne Juhl.

Den nye udvikling gør også, at igangsættelsen af kontrakter ikke kan meddeles til selskabets leverandører, der blandt andet tæller entreprenørkæmpen Aarsleff.

Aarsleff satte ellers underskrift på den store vindmøllekontrakt i september - også efter længere tilløb. 

I en meddelelse fra Aarsleff lyder det, at entreprenørfirmaet vil blive kompensereret for allerede afholdte omkostninger i forbindelse med projektet. Desuden får den seneste udvikling den konsekvens, at kontrakten således ikke vil indgå i Aarsleffs ordreindgang for fjerde kvartal af regnskabsåret 2022/23. 

Solid egenkapital 

Hofor, der er kommunalt ejet, omsatte i 2022 for 6,71 mia. kr., mens årets resultat efter skat lød på 213 mio. kr. Virksomheden havde ved årets udgang samtidig en solid egenkapital på 15,8 mia. kr.

Selskabet har imidlertid tidligere haft sværere ved at tjene penge. I 2021 havde Hofor således et underskud på 777 mio. kr., mens overskuddet i 2020 lød på beskedne 4 mio. kr.

I ledelsesberetningen til den senest tilgængelige årsrapport (2022) fremgår det da også, at man i de kommende tid har fokus på at skabe en mere stabil forretning.

”(…) Hofor skal sikre en stabil drift, samtidig med at der eksekveres på det stærkt stigende antal anlægs- og udviklingsprojekter”.

Samtidig lyder det, at man havde store forventninger til blandt andet havvindsprojekterne Aflandshage og Nordre Flint.

Planen var, at vindmølleparken skulle stå klar i sommeren 2026, hvor den skulle komme til at levere strøm til, hvad der svarer til 300.000 husstandes forbrug.

Aflandshage Vindmøllepark

  • Hofor vil opføre en ny havvindmøllepark i det sydlige Øresund i et område, der ligger cirka 10 km fra Amagers Sydspids og godt 8 km fra det nordøstlige Stevns.
  • Vindmølleparken vil bestå af 26 havvindmøller med en totalhøjde på op til 220 meter til øverste vingespids og en rotordiameter på op til 200 m..
  • Møllerne vil med en samlet effekt på op til 300 MW kunne forsyne op til 300.000 husstande med grøn strøm.
  • Møllerne vil blive sat op på fundamenter, der står på havbunden omgivet af store sten – et kunstigt stenrev, der kan fremme havbiologien i Øresund og Køge Bugt.
  • Efter tidsplanen skal Aflandshage Vindmøllepark være i fuld drift i 2026.
  • Møllerne opføres efter ’Åben Dør’-princippet. Det betyder, at det er et projekt, som Hofor selv har foreslået, og at vindmølleparken bliver opført uden tilskud fra staten.

Kilde: Hofor

Se nøgletal for:
Læs mere om: havvind havvindmøllepark
Kommenter artiklen (1)
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.765