23948sdkhjf

Storkøbenhavn skybrudssikres for 200 mio. kroner

Bygninger og infrastruktur skal sikres med jordvolde, stendiger og oversvømmelsesarealer

De seneste måneders massive regn har med al tydelighed vist, at der i den sydligste del af Vigerslevparken ved Hvidovre er brug for skybrudssikring. Harrestrup Å, der løber gennem området, er flere gange gået over sine bredder.

Nu skal et projekt med skybrudssikring af og naturgenopretning i parken og de omkringliggende områder gøre noget ved problemet.

Til formålet er afsat omkring 200 mio. kr.

Projektet blev 1. februar 2024 godkendt af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.

- I området omkring Vigerslevparken får vores grønne områder en afgørende rolle i at sikre os mod de oversvømmelser, vi den seneste tid har oplevet ad flere omgange, og jeg er glad for, vi nu kan tage næste skridt i forhold til at hjælpe beboerne i de udsatte områder, siger Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod (EL), om projektet.

Nu venter så arbejdet.

Planen er, at regnvand ved større mængder nedbør skal ledes til Harrestrup Å, og i takt med, at åen når sin maksimale kapacitet, vil den i fremtiden løbe kontrolleret over sine bredder. 

Ved at forhøje parkens kantzoner med jordvolde og stendiger vil parkens grønne arealer i fremtiden blive til oversvømmelsesarealer. Opmagasineringen af vand i parken skal hjælpe til at sikre, at oversvømmelser ikke breder sig og volder skade på infrastruktur og beboelse.

10 kommuner og deres forsyningsselskaber i Harrestrup Ås opland har sammen forpligtet sig til at sikre åen og de omkringliggende arealer, så de kan opmagasinere skybrudsvand, og det er det arbejde, som Københavns Kommune forventes at tage hul på i 2025. Ibrugtagning ventes pt ultimo 2028.

Naturgenopretning

Åløbet er gennem tiden blevet rettet ud, gravet dybere og flisebelagt, men det er ikke alt sammen til fordel for dyre- og planteliv, så det skal der også laves om på.

Genopretningen af åen omfatter, at fliserne fjernes fra åen, og at åens udformning ændres, så den ved normal vandstand løber i en slynget strømrende i stedet for de nuværende mere lige stræk. Dette skal også skabe bedre biodiversitet samt øge kapaciteten i åen.

Udformningen af det nye vandløb udnyttes også til at etablere bedre adgang til åen via trampestier langs åen, trædæk og flere forbindelser på tværs af åen med nye broer.

Projektet i Vigerslevparken

Projektet med skybrudssikring og naturgenopretning i Vigerslevparken blev godkendt af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune 1. februar 2024.

Forventet anlægsstart er primo 2025 og ibrugtagning ultimo 2028. Hensyn til miljøet pålægger forvaltningen kun at arbejde på projektet i sommerhalvåret, når det handler om arbejde i vandløbet.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med forsyningsselskabet Hofor og Hvidovre Kommune.

I Budget 2014 blev der afsat 48,0 mio. kr. til gennemførelsen af etaperne fra Klaveboderne til Hvidovre Station i helhedsplanen for Harrestrup Å. Det svarer til 52,2 mio. kr. i 2024. I Budget 2024 blev der givet en tillægsbevilling på 48,0 mio. kr. til gennemførelse af naturgenopretningen af Harrestrup Å i Vigerslevparken. Hertil kommer over 100 mio. kr. fra forsyningsselskaberne.

Kapacitetsprojektet for Harrestrup Å består af følgende kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre.

Og af følgende forsyningsselskaberne Frederiksberg Forsyning, Glostrup Forsyning, Hofor A/S, Novafos.

Kapacitetsprojektet bidrager med over 130 mio. kr. til projektet, udgifterne til skybrudshåndteringen fordeles via medfinansieringsordningen til forsyningsselskaberne i Kapacitetsprojektet.

Kilde: Københavns Kommune

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094