23948sdkhjf

Taber millionstrid om MgO-plader: Region tager til genmæle

Udvalgsformand skyder tilbage mod facadeentreprenør med totalrådgiver efter, at voldgiftsretten har dømt Region Syddanmark til at betale knap 22 mio. kr. i erstatning i en sag om MgO-plader

En sagen om opsætning af MgO-plader på Kolding Sygehus for snart 10 år siden koster nu Region Syddanmark et tocifret millionbeløb. 

Voldgiftsretten har dømt til fordel for regionens totalrådgiver, Niras, og facadeentreprenør, HSHansen, i sagen, der omhandler facadeplader på den nye sengebygning på Kolding Sygehus. Kendelsen betyder, at regionen skal betale i alt 21,9 mio. kr. i erstatning og sagsomkostninger.

Formanden for regionens udvalg for byggeri, Karsten Uno Petersen (S), erklærer sig uforstående og hævder, at regionen ikke fik det, der blev bestilt

- For det første bestilte vi cementbaserede plader og ikke MgO-plader, men uden Region Syddanmarks vidende valgte facadeentreprenøren med totalrådgiverens accept alligevel at anvende MgO-plader, siger Karsten Uno Petersen, formand for Udvalget for Byggeri, Indløb og Grøn Omstilling, i en pressemeddelelse.

Dommen fra Voldgiftsretten er endelig, og det er ikke muligt at anke kendelsen.

Advarsel og udskiftning

I starten af 2015 påbegyndte HSHansen opsætning af facader med MgO-plader på den nye sengebygning på Kolding Sygehus. Regionen havde oprindeligt bestilt cementbaserede plader, men projektet blev uden orientering af regionen ændret i løbet af byggeperioden, hævder regionen i meddelelsen.

I foråret 2015 kom der en række byggefaglige advarsler mod at anvende MgO-plader, da denne type vindspærreplade viste sig ikke at være egnet til byggerier i det fugtige danske klima. Det skyldes, at MgO-plader suger vand til sig og dermed mister sammenhængskraft og bliver porøse. Samtidig afgiver opfugtede MgO-plader væske, som kan medføre korrosion i metaldele og råd i organiske dele i konstruktionen.

Facadeentreprenøren fortsatte dog opsætning af MgO-pladerne i første halvår af 2015. Regionen havde efter eget udsagn på daværende tidspunkt ikke kendskab til, at der blev anvendt MgO-plader i byggeriet.

- Anvendelsen af MgO-pladerne blev vi først orienteret om i juni 2015. Selv hvis vi som bygherre var bekendt med advarslerne mod MgO-plader, har vi altså ikke haft nogen mulighed for at reagere på det tidligere, da vi ikke var orienteret om, at der blev anvendt MgO-plader i stedet for de cementbaserede plader, regionen havde bestilt, siger Karsen Uno Petersen.

For at undgå følgeskader på bygningen blev der mellem parterne indgået en midlertidig aftale om udskiftning af pladerne, hvor omkostningen til udskiftning af MgO-pladerne blev delt.

Regionen anlagde efterfølgende sag mod totalrådgiveren og facadeentreprenøren for at få regionens del af udgifterne tilbagebetalt – en sag, som regionen altså nu har tabt.

Peger på handling

I dommen vurderer Voldgiftsretten, at byggebranchen først 5. maj 2015 var bekendt med MgO-pladernes uegnethed. På det tidspunkt i byggeriet mener Voldgiftsretten, at det ville være forbundet med en betydelig forsinkelse og fordyrelse at igangsætte en udskiftning af pladerne, og at regionen derfor ikke ville have reageret på baggrund af viden omkring MgO-pladerne.

Igen erklærer Karsten Uno Petersen sig uforstående:

- Regionen igangsatte jo netop en udskiftning, da vi blev bekendt med problemet. Det gjorde vi, fordi vi selvfølgelig ikke kan acceptere ustabilt byggemateriale i vores byggerier – byggemateriale, der tilmed afgiver væske, som kan medføre rust og råd i de øvrige byggematerialer.

- Derudover blev byggebranchen allerede i marts 2015 gjort bekendt med mulige udfordringer ved anvendelse af MgO-plader. Vi mener derfor, at advarslerne mod brug af MgO-plader var kendt i byggebranchen allerede i starten af marts og ikke først 5. maj, hvor advarslen blev publiceret i BYG-ERFA-bladet.

Overskred hensat beløb

De 21,9 mio. kr. skulle ifølge Voldgiftsrettens kendelse betales den 29. februar 2024 og er derfor betalt, fremgår det af referatet fra seneste møde i dvalget for Byggeri, Indløb og Grøn Omstilling.

Allerede i 2017, da der blev foretaget regnskabsafslutning på projektet i Kolding, blev der hensat 29,5 mio. kr. til af afslutte de udestående krav forbundet med projektet - herunder tvisten vedr. MgO-plader.

Det var dog ikke nok. Det hensatte beløb er således overskredet med op til 27,7 mio. kr., fordi der allerede var afholdt omkostninger til udskiftning af MgO-plader og øvrige tvister relateret til byggeprojektet. 

Med Voldgiftsnævnets kendelse forventes MgO sagen samlet set at koste cirka 40 mio. kr.

Prisen for udbygningen af Kolding Sygehus løber efter de nye omkostninger op i samlet 1.020,4 mio. kr.

Se nøgletal for:
Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.11