23948sdkhjf

Slidt og støjplaget boligafdeling er som forvandlet

Demonstrationsprojekt i Rødovre viser vejen for slidte almene boligbebyggelser.

I en tid med fornyet debat om nedrivning af alment boligbyggeri står Brunevang i Rødovre som et stærkt eksempel på, hvordan 1950’ernes bebyggelser kan opgraderes til nutidens behov.

Brunevang er et klassisk velfærdsbyggeri tegnet til kernefamilien anno 1954 med far, mor og to børn på 72 kvalitetskvadratmeter. Gode materialer, private altaner og fælles udearealer udtrykker almenbevægelsens gode intentioner. Men ingen byggerier undslipper tidens tæring, og med Motorring 3 som nærmeste nabo fremstod Brunevang et halvt århundrede efter indvielsen nedslidt og utidssvarende.

Projektet i punktform

1. Byggeteknisk bedrift: De 110 nye boliger er skabt ved at tilføje to etager til det eksisterende byggeri samt ved huludfyldning mellem blokkene. I den forbindelse er der etableret en ny bærende stålkonstruktion uafhængigt af det eksisterende byggeri. Det er en ingeniør- og byggeteknisk bedrift, der har krævet et tæt samarbejde mellem sagens parter.

2. Støjreducerende tiltag: Russervinduer gør det muligt for beboerne ud til Motorring 3 at lufte ud, uden at støjen fra motorvejen kommer ind i deres boliger. Lukkede altaner og facadeisolering på 200-250 mm mineraluld bidrager til at nedbringe støjen til under grænseværdien for vejstøj på 58 dB.

3. Arkitektonisk kvalitet: Hvidpudsede facadepartier kombineret med skalmure med fint bearbejdet murværk, som umærkeligt glider sammen med de eksisterende facader og løfter bebyggelsen til et helt nyt niveau. Byggeriets genkendelige rød/hvide facade brydes af karakteristiske fremskudte altanpartier i sort aluminium.

4. Boligernes disposition: Indenfor er boligernes indretning opdateret i forhold til nutidens krav. Det gennemsnitlige boligareal er øget fra 72 støjende til 90 relativt fredelige kvadratmeter.

5. Landskabets anvendelse: Brunevang er en klassisk parkbebyggelse fra 1954, hvor 16 boligblokke ligger mellem grønne parkrum. Der er skabt nye grønne rum imellem bygningerne med mindre støj, som beboerne i modsætning til før nu kan være i.

Men med Mangor & Nagel og Holmsgaard som rådgivere har Postfunktionærernes Andelsboligselskab (PAB) gennemført en omfattende helhedsrenovering. Projektet blev afsluttet i efteråret 2017 og har sørget for en markant sænkning af støjen fra motorvejen og et kraftigt løft af boligkvaliteten i hele bebyggelsen. Blandt andet er der bygget 110 nye boliger ved siden af og ovenpå de eksisterende.

- Brunevang er blevet et flot, moderne byggeri. Området er undergået en forvandling, så det lever op til nutidens boligstandarder. Vi har fået boliger, der kan leve de næste 50 år, siger administrerende direktør Lone Lund-Rasmussen fra PAB.

Forener gammelt og nyt
Brunevang er udpeget som et ud af 10 demonstrationsprojekter i Landsbyggefonden, der skal justere 1950’er-byggerier til nutidens krav og behov – uden at miste værdien af det oprindelige byggeri. 

- Dengang var det familieboliger, og det ville vi have igen, men behovene er jo anderledes i dag. I 1950’erne boede far, mor og børn sammen i små lejligheder. Det gør man ikke mere, så vi skulle have nogle andre boligtyper for at få børnefamilierne herud igen, forklarer Lone Lund-Rasmussen.

PAB kan efter moderniseringen tilbyde et differentieret udbud af boliger i Brunevang:

- Før var alle boliger på 72 kvadratmeter, men nu er der også lejligheder på både 50 og 125 kvadratmeter, og det giver os en mere varieret beboersammensætning. I et godt boligområde skal der være plads til alle, både ældre, børnefamilier og singler. Det har vi i dag, og ventelisten er fyldt godt op, siger Lone Lund-Rasmussen.

Støjreducerende tiltag øger livskvaliteten
Da Brunevang blev opført, var der 184.000 biler i hele Danmark. I dag passerer samme antal biler bebyggelsen på under to døgn. Det har givet beboerne massive støjgener, som det har været vigtigt at reducere både i boligerne og på udearealerne. 

- Der er blevet lydisoleret, så selv om boligerne har beliggenhed ud til Motorring 3, har vi i dag ikke støj indenfor, siger Lone Lund Rasmussen.

Boligerne ud til har fået kraftigt støjdæmpende vinduer, såkaldte russervinduer, hvor beboerne kan lufte ud, uden at støjen kommer ind. Isolering af facaden med 200-250 mm mineraluld øger støjreduktionen, og samlet nedbringes støjen til under grænseværdien for vejstøj på 58 dB.

- Der er også kommet altaner til, og de fleste af boligerne er nu gennemlyste. Det giver en helt anden rum- og lysfornemmelse og dermed en helt anden boligkvalitet. De ensidigt belyste boliger er væk, fortæller Lone Lund-Rasmussen.

Vanskelige tekniske løsninger
Projektet er udført i tre hovedentrepriser. Einar Konnerup A/S har renoveret de eksisterende boliger, SB Entreprise A/S har stået for terræn- og ledningsarbejder, mens byggeriet af de nye boliger er udført af Adserballe & Knudsen.

De i alt 110 nye boliger er placeret i henholdsvis to og tre nye etager på eksisterende blokke samt i nybygninger, der sammenkæder det eksisterende byggeri i en 250 meter lang ’boligslange’. 

Bebyggelsen er således udvidet i højden fra to etager til nu fire og fem etager. Derudover er de eksisterende 260 boliger i bebyggelsen blevet gennemgribende renoveret.

Den valgte løsning er ifølge Lone Lund-Rasmussen en ingeniør- og byggeteknisk kraftpræstation, der har stillet store krav til både planlægning og udførelse, men som også har båret frugt med et bemærkelsesværdigt byggeri som resultat.

- Der er nogle vanskelige tekniske løsninger derude, som er løst utroligt flot. Der er en høj kvalitet i udførelsen af arbejdet, og projektet er lykkedes over al forventning. Det er meget flot. Det er der ingen tvivl om, siger Lone Lund-Rasmussen.

Planlægning og logistik
Brunevang har ikke bare været en teknisk kompleks sag. Selve byggeprocessen, der har krævet et tæt samspil mellem tre hovedentreprenører over en fireårig periode, har stillet store krav til de involverede parter. Det har været en logistisk vanskelig øvelse, der har krævet en meget høj grad af planlægning og koordinering.

- Det har været en god og spændende proces. Det kræver noget af samarbejdet, når man gør det på den måde, siger Lone Lund Rasmussen.

Hos Adserballe & Knudsen kan markedschef Niels Jul Jakobsen se tilbage på fire år med masser af udfordringer. Renoveringssager er komplekse størrelser, der sjældent former sig som forventet. Der er store udfordringer i at forudsige, hvad et byggeri fra 1950’erne indeholder, når man begynder at rode ved de enkelte bygningsdele.

- Det har været en vanskelig sag, men alle parter er kommet igennem en lang og kompliceret designfase og byggeproces, hvor samarbejdet har været præget af en åben og konstruktiv dialog. Brunevang har trukket på vores kompetencer inden for planlægning og logistik hver eneste dag, men vi står på den anden side med et meget flot projekt, der demonstrerer en høj grad af faglighed, siger han.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.171