23948sdkhjf

Klumme: Glemt byggemøde, hvad nu?

| Af Jakob Dalsgaard-Hansen, Hovmøller & Thorup | Tip redaktionen om en historie

Advokat Jakob Dalsgaard-Hansen fra Hovmøller & Thorup sætter i denne klumme fokus på de juridiske aspekter i forbindelse med byggemøder.

Klumme af Jakob Dalsgaard-Hansen, Hovmøller & Thorup Advokatfirma

I entrepriser afholdes der byggemøder mellem bygherren og entreprenørerne. Møderne har stor praktisk betydning, idet de hjælper bygherren med at styre projektet. Derudover giver møderne bygherren og entreprenørerne mulighed for at snakke sammen undervejs.

Udgangspunktet er derfor, at møderne skal afholdes, og at entreprenørerne skal deltage. Spørgsmålet er herefter, hvilke problemer der kan opstå, hvis en entreprenør udebliver, og hvilke konsekvenser det medfører for den udeblivende part, bygherren og evt. andre entreprenører?

Bestemmelser om byggemøder
I Danmark har parterne i et entrepriseforhold som udgangspunkt frihed til at indgå aftaler. Entrepriseretten domineres dog i høj grad af standardvilkår, blandt andet AB92 (almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder).

Standardvilkår er aftalte regelsæt. I dette tilfælde regulerer AB92 forholdet mellem byggeriets parter. For at kunne benytte AB92 i entreprisen skal bygherren og entreprenøren have indgået en klar aftale om anvendelsen af disse standardvilkår.

Der i AB92 indsat en bestemmelse om, at der skal afholdes byggemøder. Dette fremgår af § 19 i afsnittet om entreprisens udførelse. Denne bestemmelse fastslår, at bygherren eller tilsynet skal indkalde til byggemøder, og at der efter hvert møde skal udarbejdes et mødereferat. Det er ikke fastsat, hvor ofte disse møder skal afholdes, men det er bestemt, at entreprenøren eller dennes repræsentant skal være til stede (jf. § 19 stk.2).

Det fremgår klart af bestemmelsens ordlyd og af den generelle juridiske litteratur, at entreprenørerne skal møde op til disse møder. Det er derimod mere tvivlsomt, om udeblivelsen vil få konsekvenser for den udeblivende entreprenør, og om dette vil få betydning for bygherren og de resterende entreprenører.

Mødernes indhold
På byggemøderne diskuteres eventuelle projektændringer, fravigelser i forhold til tidsplanen, generelle spørgsmål vedrørende afviklingen af byggeriet samt økonomiske konsekvenser af disse forhold. Dette betyder, at byggemøderne giver bygherren mulighed for at drøfte løbende problemer og fremskridt ved byggeriet med entreprenørerne.

Derudover giver møderne bygherren mulighed for at styre og koordinere de forskellige entrepriseforhold. Udover at man ved byggemøder får mulighed for at diskutere problemer ved projektet, benyttes byggemøderne også til at opgøre spilddage. Spilddage er dage, hvor arbejdet har ligget stille jf. § 19, stk.3. Årsagen til stilstanden er uden betydning, men opgørelsen af spilddagene kan få betydning ved vurderingen af et evt. dagsbodskrav.

Referater
Bygherren har ret til at ændre i arbejdets art og omfang jf. § 14. Dette kan han dog kun gøre, hvis ændringerne har en naturlig sammenhæng med de ydelser, som parterne i forvejen har truffet aftale om. Af bestemmelsens stk. 2 fremgår det, at sådanne ændringer skal fremsættes skriftligt.

Årsagen til skriftlighedskravet er, at der i forbindelse med byggemøderne stilles krav om, at bygherren hurtigst muligt skal udarbejde og fremsende byggemødereferater til samtlige entreprenører jf. § 19, stk.1. Når de enkelte entreprenører har modtaget mødereferatet, er de forpligtiget til at sende referatet til deres underentreprenører. Hvis der udsendes mødereferater, vil kravet om skriftlighed for ændringer, jf. § 14, stk. 2, være opfyldt.

Et byggemødereferat vil normalt blive set som et udtryk for, at parterne har indgået en aftale. Entreprenøren vil derfor være forpligtet til at reagere, hvis han mener, at referatet er forkert. Der må altså reklameres med det samme, såfremt han ikke mener, at der er indgået en aftale. Gør entreprenøren ikke dette, vil han blive bundet af den aftale, der fremgår af byggemødereferatet.

Referatet skal også sendes til entreprenører, der IKKE har deltaget i møderne. Derfor må det antages, at disse også bindes af referatet, medmindre de reklamerer.

Udeblivelser
Spørgsmålet er herefter, om der kan indgås bindende aftaler på vegne af udeblivende entreprenører, hvis disse aftaler rækker udover, hvad der følger af § 14 – altså hvis ændringerne IKKE har en naturlig sammenhæng med de ydelser, der i forvejen er truffet aftale om.

Der nævnes ikke noget herom i den juridiske litteratur. For at der kan være indgået en bindende aftale er det dog en forudsætning, at der er afgivet et tilbud, som modtageren af tilbuddet accepterer. I denne sammenhæng vil det derfor være et krav, at entreprenøren gør noget aktivt for at acceptere de ændringer, der fremgår af byggemødereferatet. De deltagende parter på byggemødet vil derfor som udgangspunkt ikke ensidigt kunne foretage ændringer, der rækker ud over § 14.

Udebliver en entreprenør, vil det kunne få stor betydning for parterne i entrepriseforholdet. Dette er tilfældet, idet fraværet vil kunne medføre forsinkelse og derved fristforlængelse samt krav om betaling for de omkostninger, der følger heraf. Udebliver en entreprenør fra et byggemøde, vil det derfor kunne overvejes, om der kan rettes et erstatningskrav mod vedkommende.

Dette vil kræve, at entreprenøren har udvist ansvarspådragende adfærd. Ved ansvarspådragende adfærd forstås, at entreprenøren enten har foretaget en bevidst handling (forsætligt) eller har handlet uden at udvise tilstrækkelig forsigtighed og omhu (uagtsomt) og derved er skyld i et tab for andre i entrepriseforholdet. Udover at byggemøder giver mulighed for at drøfte løbende problemer, benytter bygherren i praksis også byggemøderne til at kontrollere, at arbejdet følger tidsplanen og til at indskærpe betydningen af fristoverholdelse over for entreprenøren. En entreprenørs fravær fra byggemødet vil derfor kunne medføre forsinkelser eller tab på grund af manglende kommunikation eller reaktion.

Såfremt det kan bevises, at forsinkelsen eller meromkostningerne medfører et tab, vil erstatningskravet kunne rettes mod den udeblivende entreprenør.

Erstatningskrav og tab
Foruden kravet om, at entreprenøren har handlet ansvarspådragende, er erstatningskravet dog betinget af, at der er sammenhæng mellem den ansvarspådragende handling og tabet. Entreprenørens udeblivelse skal dermed være den direkte årsag til forøgede omkostninger eller lignende for de øvrige parter.

Det pågældende tab skal endvidere være påregneligt for den entreprenør, der har handlet ansvarspådragende. Dette er således en vurdering af, om entreprenøren kunne påregne, at udeblivelsen fra mødet ville føre til forøgede omkostninger for de øvrige parter.

Udeblivelse fra byggemøder kan derfor få betydning for forholdet mellem entreprenøren og bygherren samt i forholdet mellem flere entreprenører. Det kan bl.a. føre til, at der kan rejses erstatningskrav over for den udeblivende entreprenør, hvis der på mødet er forhold fremme, som den udeblivende entreprenør dermed ikke er opmærksom på ved leveringen af sin ydelse.

Udeblivelse kan derfor ikke anbefales, og er det sket, vær da opmærksom på referatet og reklamer om nødvendigt!
Hold dig opdateret med Building Supply DK
Kommentarer (1)
Forsiden lige nu

NCC skal omdanne Ørkenfortet til nyt Hilton Hotel

Medie: MT Højgaard overvejer salg af selskaber

Nyt fra bestyrelser og direktioner

Slankere AO Johansen ser stagnerende marked

Se billederne: Roskilde Festival og Cobe bag ny højskole i betonfabrik

Vokseværk: Nye lanceringer sikrer millioner hos modulbygger

Nyhedsbrev

34.315 modtager dagligt nyhedsbrevet.

Se det seneste nyhedsbrev. Annoncér i nyhedsbrevet

Cityringen fejrer to år uden arbejdsulykker

Byggearbejderne på fire af metro Cityringens byggepladser kan nu fejre to år uden en eneste arbejdsulykke med fravær

MinVolkswagen Fleet giver unikt overblik over alle firmabilerne

Tømrer og -snedkerfirma dropper mangeårig vinduesproduktion

Rekordordre til nordjysk vinduesproducent

Outrup skal levere 1750 nye dannebrogsvinduer til andelsboligforening på Islands Brygge

50 boliger på vej i Koldings gamle hospital

Pressemeddelelse: Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S

1

Bøde til nordjysk kommune for lovbrud

Tusindvis af mandetimer bag Danmarks højeste støjskærm

Rejsegilde på Aarhus Havn: Ny transformatorstation tager form

DS vinder totalentreprisen på 10.000 m2 domicilbyggeri

Træhotel i Fårup lægger mere kork på gulvene

Tønder-entreprenør skal sætte liv i Løgumkloster

Video & billedserier
Video: Fremgang for bakket bypark med 2.100 cykler p-pladser

Holstebro inviterer til ombygning af 70.000 m2 i midtbyen

Byggemarked åbner igen efter brand

MT Højgaard river 241 bevaringsværdige boliger ned og bygger 277 nye

1

To byder på 2,3 milliarders entreprise på Nyt Hospital Nordsjælland

Sønderjysk entreprenør ombygger bank til politistation

Ny produktionslinje hos Glaseksperten skal generere trecifret millionbeløb

Gråkjær færdig med 1. etape i Rødovre

Ugens konkurser - uge 7

Private ejendomsbosser raser mod politisk indgreb på boligmarkedet

Byggematador oplever overvældende interesse for gratis byggematerialer

Nyt fra bestyrelser og direktioner

Femern inviterer fem til at byde på gravekontrakt

Medie: Løndumping på Facebook-byggeri

FLSmidth køber laboratoriefirma med 130 ansatte

Stort millionprojekt: Nationalbanken flytter adresse

Ugens konkurser - uge 6

Bæredygtigt børnehus i Viborg har fundet sin vinder

DM i Skills vender tilbage til København

Vola-ejere skal af med 150 millioner til stifters fond

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Lagerudvidelse: Pommes frites med mere ved minus 25 °C

Byggebranchens Oscar: Stjernestøvet drysser på TCT

Ingen gulvordre er for lille - du siger bare ja

Nye 2019 brochurer fra Keflico A/S - www.keflico.com

Valsning af plader og profiler - H. Nielssons Smede & Maskinfabrik A/S

Sundolitt fokuserer på klimaskærmen

ppssssttt...har du set den nye Window Lift Basic 200?

Kursus om ATEX og APV for eksplosionsfarlige områder

Ny kapsling/elskab? Stål eller Polycarbonat? Hvad bør du vælge?

Et ekstra øje i det høje

Elmålerens funktionalitet og grundlæggende egenskaber

Er du heldig?

Når kommende elever og virksomheder mødes – og der opstår sød musik

HF Powertech styrkes

Dorner og Universal Robots har skabt banebrydende løsninger

MgO-plader - efter den nyeste afgørelse

d-lite

Cirkulære konnektorer tåler de hårdeste vakuummiljøer

Kom med på WarpUp kursus i Inventor

Isolering og gipsplade i én arbejdsgang.

Manicus Teknik præsenterer KTR koblinger til pumpeteknologi

Workshop gav kundeindsigt

Automatik funktion til gravemaskiner

Arkils nye domicil og værksted i Århus

HF udvider økonomi

Send til en kollega

0.191