23948sdkhjf

Udskudt milliardudbud af Nordhavnstunnel i København er klar

Nu udbyder Vejdirektoratet milliardopgaven med anlæg af Nordhavnstunnellen i København, som forbinder Østerbro og Nordhavn. Den 1,4 km lange tunnel under Svanemøllebugten skal forbinde Nordhavnsvej med Kattegatvej i Nordhavn. 

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. 

– Vi har det sidste halvandet år arbejdet med planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale, og det er en stor milepæl, at vi nu kan gå i udbud og dermed gå i gang med næste etape af projektet nemlig at finde en entreprenør, der kan udføre arbejdet i marken, siger Silas Nørager, senior projektleder i Vejdirektoratet, og ansvarlig for byggeriet af den kommende Nordhavnstunnel. 

– I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet har vi i Vejdirektoratet også fokuseret på krav til bæredygtighed og digitalisering, fortsætter han og peger på krav til CO2-afregning og krav til 3-, 4-, og 5D modellering. 

Forsinkelse på forsinkelse 

Forhåbningen var oprindeligt, at milliardudbuddet af Nordhavnstunnellen - som Licitationen - Byggeriets Dagblad tidligere har beskrevet - kunne udsendes 15. oktober i år. Siden blev den dato rykket til 1. november og herefter 22. november. Det holdt helle ikke stik, og udbuddet blev rykket til udgangen af november. 

Nordhavnstunnel 

  • Vejdirektoratet bygger en tunnel under Svanemøllehavnen og Kalkbrænderiløbet på Østerbro i København. Det bliver en forlængelse af Nordhavnsvejs tunnelen videre til Nordhavn.
  •  Tunnelen bliver 1,4 km lang, og starter ved Nordhavnsvej/østsiden af Strandvænget og ender ved Kattegatvej på Nordhavn.
  • Efter anlæg bliver tunnelen overdraget til Københavns Kommune, og tunnelen bliver dermed en del af det kommunale vejnet.
  • Projektet finansieres af By & Havn I/S, der også står for den generelle byudvikling i Nordhavn, Københavns Kommune og det fremtidige selskab for Lynetteholmen.
  • Det samlede budget for Nordhavnstunnellen og de tilhørende opgaver inklusive forundersøgelser, midlertidig havn m.v. er 3,4 mia. kroner.
  • Budgettet for selve tunnelen er 1,7 mia. kr. Den forventes taget i brug i slutningen af 2027.
  • Forventningen er, at der i åbningsåret vil være en trafik på cirka 8.200 biler i døgnet.

Kilde: Vejdirektoratet

De mange forsinkelser skyldes ifølge Christian Tolderlund, assisterende projektleder på Nordhavnstunnelen, at Finansudvalget mangler at behandle et aktstykke i forbindelse med opførelsen af tunnellen.

Det forventes, at Nordhavnstunnellen kommer til at løbe op i en pris på 3,4 mia. kr. og indebærer blandt andet en midlertidig havn, nedrivning af bygninger og havundersøgelser. Selve byggeriet af tunnellen forventes at koste 1,7 mia. kr.  

Stor international interesse 

Tilbage i juni 2020 afholdte Vejdirektoratet markedsdialogmøder med mulige leverandører til projekt Nordhavnstunnel. Otte virksomheder blev inviteret med om bordet til videndeling og sparring for at finde de bedste løsninger til tunnelprojektet. 

Der blev vist interesse for projektet fra både Spanien, Belgien, Holland og Tyskland.

Entreprisen omfatter projektering og anlæg af en 1,4 km lang cut-n-cover tunnel, der er en fortsættelse af den eksisterende Nordhavnsvejstunnel, som skal løbe under Svanemøllehavnen og op til Kattegatvej i Nordhavn. Tunnelen skal være fremtidssikret til Østlig Ringvej.

Entreprisen omfatter også etablering af en ny vejstrækning, der forbinder Sundkrogsgade med Baltikavej samt etablering af et nyt kryds mellem Baltikavej/Kattegatvej/Oceanvej. 

Tildeling til sommer

Når udbudsmaterialet er gjort tilgængeligt, sker der en udvælgelse af entreprenører til opgaven. Der vil blive prækvalificeret op til fire entreprenører eller konsortier til at byde på opgaven. Udvælgelsen forventes at være på plads i starten af det nye år. 

Hvem er hvad på projektet?

Vejdirektoratet er bygherre på projektet. Efter anlæg bliver tunnelen overdraget til Københavns Kommune, og tunnelen bliver dermed en del af det kommunale vejnet.   

Projektet finansieres af By & Havn I/S, der også står for den generelle byudvikling i Nordhavn, Københavns Kommune og det fremtidige selskab for Lynetteholmen.     

Nordhavnstunnellen er budgetteret til at koste 3,4 mia. kroner og kan efter tidsplanen forventes taget i brug i slutningen af 2027.   

De udvalgte entreprenør skal aflevere tilbud på opgaven i 2. kvartal 2022. Vejdirektoratet kan vælge at indgå entreprisekontrakt baseret på de indkomne tilbud eller vælge at starte forhandlingsmøder med entreprenørerne såfremt de modtagne tilbud ikke lever op til forventningerne om pris og kvalitet. 

Med den korte udbudsproces vil der kunne indgås kontrakt med den vindende entreprenør allerede sommeren 2022. Vælges forhandlingsprocessen til vil entreprisekontrakten først kunne indgås i starten af 2023. 

Anlægsperioden er 5 år fra indgåelse af kontrakt.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.125